Cầu dài nhất chúng tôi tìm được là: 34 ngày

Cầu loto Truyền Thống, 5 ngày trước 11-08-2020

Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó.
Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng.

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
Chi tiết cầu Loto Truyền Thống biên độ: 5 ngày tính từ ngày 11-08-2020. Cặp số: xxx - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Kết quả cụ thể hàng ngày

Kết quả Thứ ba ngày 11-08-2020
Đặc biệt 40128
Giải nhất 22936
Giải nhì 71459 13299
Giải ba 44345 17208 35259
45773 20028 34352
Giải tư 3639 5967 4143 2730
Giải năm 6252 4375 6926
3812 2352 0883
Giải sáu 177 138 002
Giải bảy 03 25 23 95

Loto: 28, 36, 59, 99, 45, 08, 59, 73, 28, 52, 39, 67, 43, 30, 52, 75, 26, 12, 52, 83, 77, 38, 02, 03, 25, 23, 95,


Kết quả Thứ hai ngày 10-08-2020
Đặc biệt 98628
Giải nhất 34931
Giải nhì 16344 00912
Giải ba 05262 09945 41868
07101 19916 02992
Giải tư 6017 5041 7570 9522
Giải năm 6455 3444 2944
8637 0302 3091
Giải sáu 540 159 680
Giải bảy 84 08 75 46

Loto: 28, 31, 44, 12, 62, 45, 68, 01, 16, 92, 17, 41, 70, 22, 55, 44, 44, 37, 02, 91, 40, 59, 80, 84, 08, 75, 46,


Kết quả Chủ nhật ngày 09-08-2020
Đặc biệt 83138
Giải nhất 37935
Giải nhì 05646 04485
Giải ba 00448 47945 02996
51708 47873 17617
Giải tư 8442 5345 8655 1372
Giải năm 4143 7991 8901
1721 9973 4625
Giải sáu 259 070 479
Giải bảy 24 74 05 06

Loto: 38, 35, 46, 85, 48, 45, 96, 08, 73, 17, 42, 45, 55, 72, 43, 91, 01, 21, 73, 25, 59, 70, 79, 24, 74, 05, 06,


Kết quả Thứ bảy ngày 08-08-2020
Đặc biệt 12958
Giải nhất 48295
Giải nhì 79843 42443
Giải ba 58852 52320 45548
90607 29384 35826
Giải tư 1472 0576 9519 7640
Giải năm 0847 6786 5104
0575 4558 7938
Giải sáu 687 455 377
Giải bảy 41 59 88 17

Loto: 58, 95, 43, 43, 52, 20, 48, 07, 84, 26, 72, 76, 19, 40, 47, 86, 04, 75, 58, 38, 87, 55, 77, 41, 59, 88, 17,


Kết quả Thứ sáu ngày 07-08-2020
Đặc biệt 43614
Giải nhất 70914
Giải nhì 30674 50335
Giải ba 08197 35081 28938
72281 81989 07365
Giải tư 4179 3921 7083 2930
Giải năm 8839 9763 8038
7671 0545 3184
Giải sáu 982 613 290
Giải bảy 30 53 07 50

Loto: 14, 14, 74, 35, 97, 81, 38, 81, 89, 65, 79, 21, 83, 30, 39, 63, 38, 71, 45, 84, 82, 13, 90, 30, 53, 07, 50,


Kết quả Thứ năm ngày 06-08-2020
Đặc biệt 25375
Giải nhất 73575
Giải nhì 73055 08586
Giải ba 64760 84186 78766
90568 02528 04124
Giải tư 5970 1429 5731 2368
Giải năm 9602 5251 2818
2419 9235 8445
Giải sáu 527 063 009
Giải bảy 47 81 65 90

Loto: 75, 75, 55, 86, 60, 86, 66, 68, 28, 24, 70, 29, 31, 68, 02, 51, 18, 19, 35, 45, 27, 63, 09, 47, 81, 65, 90,