k8
123b
123b
123b
ngày

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
30-10-20202 lần0 lần6 lần2 lần1 lần3 lần4 lần3 lần4 lần2 lần
29-10-20202 lần3 lần1 lần4 lần4 lần3 lần2 lần1 lần6 lần1 lần
28-10-20205 lần5 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần6 lần2 lần
27-10-20202 lần3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần4 lần3 lần2 lần3 lần
26-10-20204 lần3 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
25-10-20203 lần1 lần0 lần7 lần2 lần5 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
24-10-20202 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần5 lần2 lần7 lần2 lần
23-10-20205 lần0 lần6 lần2 lần2 lần1 lần4 lần4 lần0 lần3 lần
22-10-20205 lần4 lần0 lần5 lần4 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
21-10-20202 lần4 lần2 lần0 lần2 lần5 lần3 lần5 lần1 lần3 lần
20-10-20202 lần4 lần4 lần5 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
19-10-20204 lần3 lần4 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
18-10-20203 lần3 lần2 lần1 lần2 lần5 lần4 lần1 lần2 lần4 lần
17-10-20205 lần5 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
16-10-20206 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần3 lần3 lần
15-10-20203 lần5 lần4 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
14-10-20204 lần6 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
13-10-20202 lần2 lần4 lần4 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần2 lần
12-10-20203 lần5 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
11-10-20204 lần4 lần3 lần3 lần2 lần1 lần5 lần4 lần0 lần1 lần
Tổng68 lần64 lần52 lần59 lần44 lần46 lần56 lần48 lần54 lần49 lần

Thống kê đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
30-10-20203 lần7 lần0 lần2 lần1 lần4 lần3 lần1 lần4 lần2 lần
29-10-20204 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần3 lần
28-10-20203 lần2 lần4 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần
27-10-20200 lần6 lần1 lần1 lần2 lần6 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
26-10-20204 lần4 lần2 lần3 lần5 lần1 lần4 lần0 lần2 lần2 lần
25-10-20201 lần4 lần3 lần1 lần3 lần2 lần5 lần2 lần3 lần3 lần
24-10-20203 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
23-10-20203 lần3 lần4 lần1 lần5 lần5 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
22-10-20204 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần6 lần1 lần4 lần1 lần
21-10-20204 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
20-10-20205 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần5 lần1 lần1 lần
19-10-20202 lần2 lần0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần5 lần5 lần2 lần
18-10-20203 lần2 lần8 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
17-10-20203 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần6 lần6 lần
16-10-20204 lần6 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần4 lần4 lần0 lần
15-10-20205 lần1 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
14-10-20202 lần2 lần4 lần2 lần2 lần4 lần6 lần2 lần1 lần2 lần
13-10-20203 lần3 lần2 lần2 lần5 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
12-10-20204 lần3 lần2 lần2 lần3 lần6 lần3 lần0 lần4 lần0 lần
11-10-20203 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần4 lần1 lần4 lần3 lần
Tổng63 lần64 lần51 lần35 lần59 lần63 lần60 lần40 lần60 lần45 lần

Thống kê Tổng loto Truyền Thống

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
30-10-20203 lần3 lần5 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần5 lần
29-10-20203 lần0 lần4 lần5 lần1 lần0 lần4 lần2 lần1 lần7 lần
28-10-20203 lần4 lần3 lần4 lần5 lần0 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
27-10-20204 lần3 lần3 lần1 lần5 lần3 lần2 lần2 lần0 lần4 lần
26-10-20203 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần8 lần
25-10-20202 lần3 lần3 lần4 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần
24-10-20204 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần
23-10-20203 lần2 lần1 lần0 lần4 lần3 lần4 lần4 lần4 lần2 lần
22-10-20202 lần1 lần2 lần0 lần6 lần5 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
21-10-20201 lần0 lần3 lần3 lần0 lần2 lần4 lần7 lần3 lần4 lần
20-10-20205 lần4 lần2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần
19-10-20205 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần5 lần
18-10-20205 lần4 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
17-10-20202 lần5 lần3 lần2 lần1 lần4 lần4 lần1 lần1 lần4 lần
16-10-20202 lần2 lần1 lần3 lần5 lần4 lần2 lần4 lần4 lần0 lần
15-10-20202 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần6 lần2 lần2 lần1 lần
14-10-20203 lần1 lần0 lần2 lần3 lần4 lần2 lần3 lần6 lần3 lần
13-10-20200 lần3 lần5 lần3 lần3 lần4 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
12-10-20201 lần5 lần3 lần4 lần4 lần4 lần2 lần0 lần3 lần1 lần
11-10-20205 lần3 lần5 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
Tổng58 lần52 lần56 lần53 lần56 lần45 lần55 lần52 lần50 lần63 lần

-Thống kê đầu đuôi loto miền bắc, miền nam, miền trung. Hệ thống sẽ lấy tất cả số lô các giải để tính toán thông kê hiển thị lên bảng thống kê đầu đuôi, tổng. Mỗi cột sẽ biểu thị cho 1 đầu, 1 đuôi, hay 1 tổng và 1 hàng sẽ biểu thị cho 1 ngày. Các con số trên bảng là số lần về của 1 đầu hoặc 1 đuôi, 1 tổng trong khoảng thời gian bạn chọn. Dưới mỗi bảng đều có tổng hợp tổng số lần về trong khoảng thời gian bạn chọn giúp bạn tiện theo dõi.

- * Chú ý : Với những đầu, đuôi, và tổng ngày hôm hôm đó có số lần về từ 5 trở lên chúng tôi sẽ tô mầu xanh biểu thị cho sự đột biến của nó.