nhà cái FCB8
nhà cái FCB8
ngày

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
22-01-20211 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần6 lần4 lần4 lần2 lần
21-01-20212 lần2 lần3 lần2 lần3 lần6 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
20-01-20213 lần2 lần1 lần4 lần4 lần1 lần4 lần3 lần3 lần2 lần
19-01-20212 lần3 lần4 lần3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
18-01-20214 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
17-01-20214 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần7 lần2 lần2 lần5 lần
16-01-20213 lần2 lần3 lần4 lần4 lần0 lần6 lần2 lần1 lần2 lần
15-01-20214 lần3 lần5 lần2 lần5 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
14-01-20213 lần5 lần0 lần3 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần3 lần
13-01-20211 lần4 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần5 lần3 lần2 lần
12-01-20215 lần2 lần1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần6 lần2 lần3 lần
11-01-20214 lần4 lần1 lần2 lần5 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
10-01-20212 lần4 lần1 lần1 lần4 lần2 lần4 lần4 lần2 lần3 lần
09-01-20212 lần5 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần
08-01-20213 lần0 lần3 lần4 lần3 lần2 lần6 lần3 lần1 lần2 lần
07-01-20211 lần4 lần0 lần1 lần6 lần2 lần3 lần2 lần6 lần2 lần
06-01-20212 lần5 lần4 lần1 lần6 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
05-01-20213 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần
04-01-20212 lần5 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần4 lần3 lần
03-01-20212 lần4 lần3 lần2 lần2 lần5 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
Tổng53 lần62 lần44 lần44 lần62 lần50 lần65 lần55 lần55 lần50 lần

Thống kê đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
22-01-20212 lần5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần4 lần
21-01-20213 lần1 lần2 lần0 lần4 lần3 lần1 lần3 lần3 lần7 lần
20-01-20215 lần7 lần1 lần1 lần0 lần5 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
19-01-20213 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần4 lần4 lần3 lần2 lần
18-01-20211 lần2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần3 lần5 lần4 lần
17-01-20213 lần4 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
16-01-20212 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần3 lần4 lần6 lần1 lần
15-01-20213 lần1 lần2 lần5 lần1 lần3 lần3 lần3 lần5 lần1 lần
14-01-20217 lần2 lần5 lần4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
13-01-20211 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần1 lần3 lần6 lần
12-01-20211 lần7 lần6 lần3 lần0 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
11-01-20216 lần3 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần6 lần2 lần2 lần
10-01-20213 lần1 lần2 lần1 lần6 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
09-01-20215 lần2 lần1 lần2 lần4 lần4 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
08-01-20213 lần2 lần4 lần3 lần3 lần1 lần4 lần4 lần1 lần2 lần
07-01-20212 lần3 lần2 lần1 lần7 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
06-01-20213 lần4 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần5 lần1 lần6 lần
05-01-20212 lần0 lần1 lần2 lần6 lần2 lần5 lần4 lần4 lần1 lần
04-01-20212 lần4 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
03-01-20214 lần4 lần4 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
Tổng61 lần59 lần46 lần44 lần56 lần55 lần52 lần58 lần57 lần52 lần

Thống kê Tổng loto Truyền Thống

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
22-01-20212 lần2 lần5 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
21-01-20214 lần0 lần2 lần3 lần4 lần3 lần4 lần4 lần2 lần1 lần
20-01-20215 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần
19-01-20213 lần4 lần6 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
18-01-20210 lần2 lần3 lần5 lần6 lần5 lần1 lần1 lần4 lần0 lần
17-01-20214 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần5 lần3 lần2 lần
16-01-20214 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần4 lần3 lần1 lần
15-01-20213 lần2 lần2 lần5 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần0 lần
14-01-20213 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần5 lần3 lần
13-01-20211 lần2 lần0 lần3 lần5 lần4 lần2 lần1 lần5 lần4 lần
12-01-20214 lần6 lần3 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần4 lần
11-01-20211 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần7 lần0 lần
10-01-20212 lần6 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần7 lần
09-01-20213 lần5 lần3 lần1 lần3 lần2 lần5 lần1 lần1 lần3 lần
08-01-20212 lần2 lần0 lần4 lần2 lần1 lần3 lần5 lần5 lần3 lần
07-01-20211 lần0 lần5 lần1 lần1 lần4 lần2 lần4 lần4 lần5 lần
06-01-20213 lần4 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
05-01-20211 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần4 lần
04-01-20211 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần3 lần5 lần4 lần
03-01-20213 lần1 lần1 lần0 lần5 lần4 lần5 lần4 lần1 lần3 lần
Tổng50 lần51 lần50 lần51 lần58 lần51 lần58 lần53 lần63 lần55 lần

-Thống kê đầu đuôi loto miền bắc, miền nam, miền trung. Hệ thống sẽ lấy tất cả số lô các giải để tính toán thông kê hiển thị lên bảng thống kê đầu đuôi, tổng. Mỗi cột sẽ biểu thị cho 1 đầu, 1 đuôi, hay 1 tổng và 1 hàng sẽ biểu thị cho 1 ngày. Các con số trên bảng là số lần về của 1 đầu hoặc 1 đuôi, 1 tổng trong khoảng thời gian bạn chọn. Dưới mỗi bảng đều có tổng hợp tổng số lần về trong khoảng thời gian bạn chọn giúp bạn tiện theo dõi.

- * Chú ý : Với những đầu, đuôi, và tổng ngày hôm hôm đó có số lần về từ 5 trở lên chúng tôi sẽ tô mầu xanh biểu thị cho sự đột biến của nó.