nhà cái qh88
nhà cái HR99
nhà cái s555
nhà cái s555
nhà cái sodo
nhà cái sodo
nhà cái aacr1
nhà cái aacr1
nhà cái 123b
nhà cái 123b
nhà cái aacr1
nhà cái aacr1
nhà cái bet66
nhà cái bet66
nhà cái mu90
nhà cái s555
ngày

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
20-10-20211 lần3 lần3 lần3 lần4 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
19-10-20214 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần3 lần
18-10-20214 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần
17-10-20213 lần6 lần4 lần4 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
16-10-20213 lần2 lần6 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần5 lần3 lần
15-10-20211 lần4 lần3 lần3 lần7 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
14-10-20211 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
13-10-20212 lần6 lần7 lần5 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
12-10-20214 lần1 lần5 lần1 lần2 lần2 lần5 lần0 lần3 lần4 lần
11-10-20213 lần2 lần5 lần2 lần2 lần5 lần1 lần0 lần3 lần4 lần
10-10-20211 lần2 lần2 lần4 lần6 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
09-10-20214 lần5 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần0 lần4 lần2 lần
08-10-20210 lần7 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần5 lần1 lần
07-10-20213 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần4 lần7 lần1 lần1 lần
06-10-20210 lần4 lần3 lần4 lần5 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần
05-10-20214 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
04-10-20213 lần4 lần1 lần2 lần5 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
03-10-20213 lần1 lần3 lần5 lần1 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
02-10-20212 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần1 lần
01-10-20213 lần4 lần1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần5 lần1 lần
Tổng49 lần66 lần66 lần59 lần61 lần50 lần53 lần47 lần48 lần41 lần

Thống kê đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
20-10-20212 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần5 lần2 lần5 lần
19-10-20214 lần2 lần3 lần4 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
18-10-20213 lần4 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần5 lần
17-10-20213 lần2 lần3 lần7 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
16-10-20213 lần1 lần2 lần5 lần3 lần1 lần3 lần6 lần2 lần1 lần
15-10-20212 lần3 lần4 lần1 lần5 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
14-10-20210 lần3 lần2 lần2 lần5 lần3 lần0 lần4 lần5 lần3 lần
13-10-20212 lần4 lần2 lần5 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
12-10-20214 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần4 lần4 lần6 lần1 lần
11-10-20213 lần2 lần5 lần0 lần5 lần6 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
10-10-20211 lần2 lần3 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
09-10-20211 lần5 lần4 lần1 lần4 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
08-10-20213 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
07-10-20211 lần8 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần4 lần5 lần
06-10-202110 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần5 lần0 lần2 lần2 lần
05-10-20212 lần3 lần1 lần5 lần0 lần1 lần3 lần5 lần2 lần5 lần
04-10-20213 lần2 lần2 lần0 lần5 lần4 lần1 lần4 lần1 lần5 lần
03-10-20214 lần1 lần3 lần4 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
02-10-20212 lần4 lần1 lần2 lần4 lần4 lần1 lần3 lần5 lần1 lần
01-10-20212 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần6 lần3 lần
Tổng55 lần54 lần48 lần52 lần57 lần53 lần45 lần59 lần61 lần56 lần

Thống kê Tổng loto Truyền Thống

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
20-10-20214 lần7 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần
19-10-20213 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
18-10-20214 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần7 lần2 lần5 lần
17-10-20212 lần4 lần2 lần1 lần4 lần4 lần3 lần5 lần1 lần1 lần
16-10-20211 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
15-10-20211 lần3 lần4 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần5 lần
14-10-20214 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần3 lần
13-10-20210 lần3 lần4 lần4 lần4 lần6 lần1 lần0 lần2 lần3 lần
12-10-20212 lần1 lần3 lần2 lần5 lần1 lần2 lần4 lần3 lần4 lần
11-10-20213 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần
10-10-20212 lần2 lần4 lần6 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
09-10-20212 lần4 lần6 lần0 lần2 lần5 lần4 lần2 lần0 lần2 lần
08-10-20210 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần5 lần4 lần
07-10-20215 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần5 lần
06-10-20213 lần3 lần4 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
05-10-20210 lần2 lần2 lần4 lần5 lần5 lần0 lần4 lần2 lần3 lần
04-10-20212 lần4 lần2 lần3 lần3 lần4 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
03-10-20214 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần5 lần2 lần2 lần5 lần
02-10-20211 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần3 lần
01-10-20211 lần4 lần4 lần4 lần4 lần6 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
Tổng44 lần54 lần60 lần54 lần58 lần60 lần51 lần53 lần46 lần60 lần

-Thống kê đầu đuôi loto miền bắc, miền nam, miền trung. Hệ thống sẽ lấy tất cả số lô các giải để tính toán thông kê hiển thị lên bảng thống kê đầu đuôi, tổng. Mỗi cột sẽ biểu thị cho 1 đầu, 1 đuôi, hay 1 tổng và 1 hàng sẽ biểu thị cho 1 ngày. Các con số trên bảng là số lần về của 1 đầu hoặc 1 đuôi, 1 tổng trong khoảng thời gian bạn chọn. Dưới mỗi bảng đều có tổng hợp tổng số lần về trong khoảng thời gian bạn chọn giúp bạn tiện theo dõi.

- * Chú ý : Với những đầu, đuôi, và tổng ngày hôm hôm đó có số lần về từ 5 trở lên chúng tôi sẽ tô mầu xanh biểu thị cho sự đột biến của nó.