ngày

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
11-08-20203 lần1 lần5 lần4 lần2 lần5 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
10-08-20203 lần3 lần2 lần2 lần7 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
09-08-20204 lần1 lần3 lần2 lần6 lần2 lần0 lần6 lần1 lần2 lần
08-08-20202 lần2 lần2 lần1 lần6 lần5 lần0 lần4 lần4 lần1 lần
07-08-20201 lần3 lần1 lần6 lần1 lần2 lần2 lần3 lần6 lần2 lần
06-08-20202 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần6 lần3 lần3 lần1 lần
05-08-20203 lần1 lần4 lần4 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần5 lần
04-08-20206 lần2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần0 lần4 lần4 lần0 lần
03-08-20201 lần3 lần3 lần5 lần1 lần4 lần2 lần0 lần4 lần4 lần
02-08-20206 lần4 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
01-08-20206 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần4 lần1 lần4 lần
31-07-20204 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
30-07-20203 lần5 lần3 lần4 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
29-07-20202 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần5 lần2 lần5 lần
28-07-20203 lần2 lần2 lần4 lần1 lần7 lần0 lần2 lần2 lần4 lần
27-07-20202 lần2 lần1 lần5 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
26-07-20203 lần5 lần0 lần2 lần1 lần5 lần2 lần1 lần3 lần5 lần
25-07-20206 lần3 lần3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
24-07-20201 lần3 lần6 lần2 lần0 lần6 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
23-07-20204 lần3 lần1 lần5 lần2 lần3 lần5 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng65 lần52 lần50 lần57 lần50 lần66 lần40 lần54 lần50 lần56 lần

Thống kê đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
11-08-20201 lần0 lần5 lần5 lần0 lần4 lần2 lần2 lần4 lần4 lần
10-08-20203 lần4 lần5 lần0 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
09-08-20201 lần3 lần2 lần3 lần2 lần7 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
08-08-20202 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần5 lần5 lần2 lần
07-08-20204 lần4 lần1 lần4 lần4 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần
06-08-20203 lần3 lần1 lần1 lần1 lần6 lần3 lần2 lần4 lần3 lần
05-08-20203 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần5 lần
04-08-20203 lần5 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần5 lần4 lần2 lần
03-08-20202 lần0 lần3 lần1 lần4 lần6 lần3 lần0 lần2 lần6 lần
02-08-20205 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
01-08-20201 lần5 lần1 lần4 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần5 lần
31-07-20200 lần4 lần7 lần4 lần0 lần4 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
30-07-20202 lần7 lần4 lần4 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
29-07-20202 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần6 lần
28-07-20201 lần4 lần6 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
27-07-20202 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần4 lần
26-07-20203 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần5 lần3 lần4 lần
25-07-20204 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần3 lần4 lần5 lần
24-07-20202 lần1 lần5 lần4 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
23-07-20205 lần2 lần4 lần1 lần1 lần6 lần2 lần4 lần0 lần2 lần
Tổng49 lần59 lần58 lần51 lần44 lần65 lần45 lần54 lần51 lần64 lần

Thống kê Tổng loto Truyền Thống

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
11-08-20203 lần2 lần3 lần4 lần4 lần1 lần0 lần5 lần3 lần2 lần
10-08-20205 lần2 lần3 lần1 lần5 lần1 lần0 lần2 lần7 lần1 lần
09-08-20205 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần
08-08-20202 lần2 lần4 lần3 lần6 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
07-08-20201 lần5 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần5 lần
06-08-20203 lần3 lần4 lần0 lần5 lần0 lần3 lần1 lần1 lần7 lần
05-08-20204 lần1 lần4 lần2 lần3 lần5 lần0 lần2 lần2 lần4 lần
04-08-20201 lần9 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần0 lần
03-08-20204 lần5 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần
02-08-20206 lần2 lần3 lần4 lần3 lần1 lần1 lần3 lần4 lần0 lần
01-08-20201 lần6 lần2 lần2 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
31-07-20202 lần3 lần3 lần3 lần1 lần4 lần3 lần1 lần6 lần1 lần
30-07-20203 lần1 lần4 lần2 lần5 lần5 lần1 lần2 lần0 lần4 lần
29-07-20201 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần5 lần5 lần
28-07-20203 lần2 lần3 lần0 lần2 lần4 lần3 lần7 lần2 lần1 lần
27-07-20202 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần4 lần
26-07-20204 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
25-07-20201 lần4 lần3 lần2 lần5 lần1 lần1 lần3 lần5 lần2 lần
24-07-20202 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần5 lần2 lần3 lần
23-07-20203 lần4 lần0 lần7 lần0 lần5 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
Tổng56 lần64 lần49 lần46 lần59 lần55 lần41 lần54 lần63 lần53 lần

-Thống kê đầu đuôi loto miền bắc, miền nam, miền trung. Hệ thống sẽ lấy tất cả số lô các giải để tính toán thông kê hiển thị lên bảng thống kê đầu đuôi, tổng. Mỗi cột sẽ biểu thị cho 1 đầu, 1 đuôi, hay 1 tổng và 1 hàng sẽ biểu thị cho 1 ngày. Các con số trên bảng là số lần về của 1 đầu hoặc 1 đuôi, 1 tổng trong khoảng thời gian bạn chọn. Dưới mỗi bảng đều có tổng hợp tổng số lần về trong khoảng thời gian bạn chọn giúp bạn tiện theo dõi.

- * Chú ý : Với những đầu, đuôi, và tổng ngày hôm hôm đó có số lần về từ 5 trở lên chúng tôi sẽ tô mầu xanh biểu thị cho sự đột biến của nó.