nhà cái qh88
nhà cái vz99
nhà cái sodo
nhà cái sodo
nhà cái 123b
nhà cái 123b
nhà cái mu90
nhà cái i999

Thống kê chu kỳ đặc biêt Miền Bắc
1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 30-07-2022 (96409) đến 11-08-2022 vẫn chưa ra là 11 ngày62 ngày
Đầu 1 ra ngày 10-08-2022 (42119) đến 11-08-2022 vẫn chưa ra là 0 ngày73 ngày
Đầu 2 ra ngày 08-08-2022 (76821) đến 11-08-2022 vẫn chưa ra là 2 ngày72 ngày
Đầu 3 ra ngày 02-08-2022 (36335) đến 11-08-2022 vẫn chưa ra là 8 ngày65 ngày
Đầu 4 ra ngày 28-06-2022 (13149) đến 11-08-2022 vẫn chưa ra là 43 ngày67 ngày
Đầu 5 ra ngày 01-08-2022 (46555) đến 11-08-2022 vẫn chưa ra là 9 ngày60 ngày
Đầu 6 ra ngày 31-07-2022 (50267) đến 11-08-2022 vẫn chưa ra là 10 ngày65 ngày
Đầu 7 ra ngày 06-08-2022 (74873) đến 11-08-2022 vẫn chưa ra là 4 ngày46 ngày
Đầu 8 ra ngày 09-08-2022 (00180) đến 11-08-2022 vẫn chưa ra là 1 ngày67 ngày
Đầu 9 ra ngày 07-08-2022 (80395) đến 11-08-2022 vẫn chưa ra là 3 ngày52 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 09-08-2022 (00180) đến 11-08-2022 vẫn chưa ra là 1 ngày62 ngày
Đuôi 1 ra ngày 08-08-2022 (76821) đến 11-08-2022 vẫn chưa ra là 2 ngày72 ngày
Đuôi 2 ra ngày 04-08-2022 (27492) đến 11-08-2022 vẫn chưa ra là 6 ngày83 ngày
Đuôi 3 ra ngày 06-08-2022 (74873) đến 11-08-2022 vẫn chưa ra là 4 ngày61 ngày
Đuôi 4 ra ngày 21-07-2022 (27404) đến 11-08-2022 vẫn chưa ra là 20 ngày92 ngày
Đuôi 5 ra ngày 07-08-2022 (80395) đến 11-08-2022 vẫn chưa ra là 3 ngày62 ngày
Đuôi 6 ra ngày 03-08-2022 (37686) đến 11-08-2022 vẫn chưa ra là 7 ngày57 ngày
Đuôi 7 ra ngày 31-07-2022 (50267) đến 11-08-2022 vẫn chưa ra là 10 ngày62 ngày
Đuôi 8 ra ngày 26-07-2022 (00558) đến 11-08-2022 vẫn chưa ra là 15 ngày107 ngày
Đuôi 9 ra ngày 10-08-2022 (42119) đến 11-08-2022 vẫn chưa ra là 0 ngày72 ngày

3. Chu kì gần nhất tổng 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 10-08-2022 (42119) đến 11-08-2022 vẫn chưa ra là 0 ngày54 ngày
Tổng 1 ra ngày 04-08-2022 (27492) đến 11-08-2022 vẫn chưa ra là 6 ngày66 ngày
Tổng 2 ra ngày 25-07-2022 (69502) đến 11-08-2022 vẫn chưa ra là 16 ngày85 ngày
Tổng 3 ra ngày 08-08-2022 (76821) đến 11-08-2022 vẫn chưa ra là 2 ngày78 ngày
Tổng 4 ra ngày 07-08-2022 (80395) đến 11-08-2022 vẫn chưa ra là 3 ngày63 ngày
Tổng 5 ra ngày 20-07-2022 (25496) đến 11-08-2022 vẫn chưa ra là 21 ngày63 ngày
Tổng 6 ra ngày 12-07-2022 (23151) đến 11-08-2022 vẫn chưa ra là 29 ngày67 ngày
Tổng 7 ra ngày 23-07-2022 (15361) đến 11-08-2022 vẫn chưa ra là 18 ngày55 ngày
Tổng 8 ra ngày 09-08-2022 (00180) đến 11-08-2022 vẫn chưa ra là 1 ngày68 ngày
Tổng 9 ra ngày 30-07-2022 (96409) đến 11-08-2022 vẫn chưa ra là 11 ngày92 ngày
chung phat
m88
vz99
X Đóng 
nhà cái cá cược bóng đá ee88