nhà cái qh88
nhà cái HR99
nhà cái s555
nhà cái s555
nhà cái sodo
nhà cái sodo
nhà cái aacr1
nhà cái aacr1
nhà cái 123b
nhà cái 123b
nhà cái aacr1
nhà cái aacr1
nhà cái bet66
nhà cái bet66
nhà cái mu90
nhà cái s555

Thống kê chu kỳ đặc biệt, tần suất đặc biệt, độ gan, max gan

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 18-10-2021 (11609) đến 21-10-2021 vẫn chưa ra là 2 ngày62 ngày
Đầu 1 ra ngày 15-10-2021 (64218) đến 21-10-2021 vẫn chưa ra là 5 ngày73 ngày
Đầu 2 ra ngày 13-10-2021 (49522) đến 21-10-2021 vẫn chưa ra là 7 ngày72 ngày
Đầu 3 ra ngày 28-09-2021 (03234) đến 21-10-2021 vẫn chưa ra là 22 ngày65 ngày
Đầu 4 ra ngày 20-10-2021 (56449) đến 21-10-2021 vẫn chưa ra là 0 ngày67 ngày
Đầu 5 ra ngày 09-10-2021 (31156) đến 21-10-2021 vẫn chưa ra là 11 ngày60 ngày
Đầu 6 ra ngày 16-10-2021 (66067) đến 21-10-2021 vẫn chưa ra là 4 ngày65 ngày
Đầu 7 ra ngày 02-10-2021 (37377) đến 21-10-2021 vẫn chưa ra là 18 ngày46 ngày
Đầu 8 ra ngày 10-10-2021 (06085) đến 21-10-2021 vẫn chưa ra là 10 ngày67 ngày
Đầu 9 ra ngày 26-09-2021 (21694) đến 21-10-2021 vẫn chưa ra là 24 ngày52 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 17-10-2021 (24640) đến 21-10-2021 vẫn chưa ra là 3 ngày62 ngày
Đuôi 1 ra ngày 03-10-2021 (20681) đến 21-10-2021 vẫn chưa ra là 17 ngày72 ngày
Đuôi 2 ra ngày 13-10-2021 (49522) đến 21-10-2021 vẫn chưa ra là 7 ngày83 ngày
Đuôi 3 ra ngày 22-09-2021 (53873) đến 21-10-2021 vẫn chưa ra là 28 ngày58 ngày
Đuôi 4 ra ngày 28-09-2021 (03234) đến 21-10-2021 vẫn chưa ra là 22 ngày92 ngày
Đuôi 5 ra ngày 10-10-2021 (06085) đến 21-10-2021 vẫn chưa ra là 10 ngày62 ngày
Đuôi 6 ra ngày 09-10-2021 (31156) đến 21-10-2021 vẫn chưa ra là 11 ngày57 ngày
Đuôi 7 ra ngày 19-10-2021 (86847) đến 21-10-2021 vẫn chưa ra là 1 ngày62 ngày
Đuôi 8 ra ngày 15-10-2021 (64218) đến 21-10-2021 vẫn chưa ra là 5 ngày107 ngày
Đuôi 9 ra ngày 20-10-2021 (56449) đến 21-10-2021 vẫn chưa ra là 0 ngày72 ngày

3. Chu kì gần nhất tổng 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 14-10-2021 (04019) đến 21-10-2021 vẫn chưa ra là 6 ngày54 ngày
Tổng 1 ra ngày 19-10-2021 (86847) đến 21-10-2021 vẫn chưa ra là 1 ngày66 ngày
Tổng 2 ra ngày 01-10-2021 (31220) đến 21-10-2021 vẫn chưa ra là 19 ngày85 ngày
Tổng 3 ra ngày 20-10-2021 (56449) đến 21-10-2021 vẫn chưa ra là 0 ngày78 ngày
Tổng 4 ra ngày 17-10-2021 (24640) đến 21-10-2021 vẫn chưa ra là 3 ngày63 ngày
Tổng 5 ra ngày 08-10-2021 (43550) đến 21-10-2021 vẫn chưa ra là 12 ngày63 ngày
Tổng 6 ra ngày 11-10-2021 (72142) đến 21-10-2021 vẫn chưa ra là 9 ngày67 ngày
Tổng 7 ra ngày 28-09-2021 (03234) đến 21-10-2021 vẫn chưa ra là 22 ngày55 ngày
Tổng 8 ra ngày 25-09-2021 (92408) đến 21-10-2021 vẫn chưa ra là 25 ngày68 ngày
Tổng 9 ra ngày 18-10-2021 (11609) đến 21-10-2021 vẫn chưa ra là 2 ngày92 ngày

-Thống kê chu kỳ đặc biệt miền bắc, miền nam, miền trung. Tại mục này chúng tôi sẽ thống kê chu kì của giải đặc biệt theo đầu, theo đuôi, và theo tổng. Ví dụ ở đầu 1 bạn sẽ xem được ngày về gần nhất, số ngày đang gan đến hôm nay và số ngày khan nhiều nhất trong 1 chu kì.

- Hướng dẫn : chọn tỉnh thành bạn muốn tiếp đó kéo xuống đưới để xem thống kê theo đầu, đuôi và tổng.