Thống kê chu kỳ đặc biệt, tần suất đặc biệt, độ gan, max gan

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 19-05-2020 (96600) đến 25-05-2020 vẫn chưa ra là 5 ngày62 ngày
Đầu 1 ra ngày 25-05-2020 (67211) đến 25-05-2020 vẫn chưa ra là -1 ngày73 ngày
Đầu 2 ra ngày 25-04-2020 (46625) đến 25-05-2020 vẫn chưa ra là 29 ngày72 ngày
Đầu 3 ra ngày 21-05-2020 (58738) đến 25-05-2020 vẫn chưa ra là 3 ngày65 ngày
Đầu 4 ra ngày 16-05-2020 (75146) đến 25-05-2020 vẫn chưa ra là 8 ngày57 ngày
Đầu 5 ra ngày 18-05-2020 (44554) đến 25-05-2020 vẫn chưa ra là 6 ngày60 ngày
Đầu 6 ra ngày 20-05-2020 (51265) đến 25-05-2020 vẫn chưa ra là 4 ngày65 ngày
Đầu 7 ra ngày 24-05-2020 (81779) đến 25-05-2020 vẫn chưa ra là 0 ngày46 ngày
Đầu 8 ra ngày 17-05-2020 (76380) đến 25-05-2020 vẫn chưa ra là 7 ngày67 ngày
Đầu 9 ra ngày 23-05-2020 (98991) đến 25-05-2020 vẫn chưa ra là 1 ngày52 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 19-05-2020 (96600) đến 25-05-2020 vẫn chưa ra là 5 ngày62 ngày
Đuôi 1 ra ngày 25-05-2020 (67211) đến 25-05-2020 vẫn chưa ra là -1 ngày72 ngày
Đuôi 2 ra ngày 07-05-2020 (83382) đến 25-05-2020 vẫn chưa ra là 17 ngày83 ngày
Đuôi 3 ra ngày 14-05-2020 (33963) đến 25-05-2020 vẫn chưa ra là 10 ngày58 ngày
Đuôi 4 ra ngày 18-05-2020 (44554) đến 25-05-2020 vẫn chưa ra là 6 ngày92 ngày
Đuôi 5 ra ngày 20-05-2020 (51265) đến 25-05-2020 vẫn chưa ra là 4 ngày62 ngày
Đuôi 6 ra ngày 16-05-2020 (75146) đến 25-05-2020 vẫn chưa ra là 8 ngày57 ngày
Đuôi 7 ra ngày 03-05-2020 (08247) đến 25-05-2020 vẫn chưa ra là 21 ngày62 ngày
Đuôi 8 ra ngày 22-05-2020 (27298) đến 25-05-2020 vẫn chưa ra là 2 ngày107 ngày
Đuôi 9 ra ngày 24-05-2020 (81779) đến 25-05-2020 vẫn chưa ra là 0 ngày72 ngày

3. Chu kì gần nhất tổng 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 23-05-2020 (98991) đến 25-05-2020 vẫn chưa ra là 1 ngày54 ngày
Tổng 1 ra ngày 21-05-2020 (58738) đến 25-05-2020 vẫn chưa ra là 3 ngày66 ngày
Tổng 2 ra ngày 25-05-2020 (67211) đến 25-05-2020 vẫn chưa ra là -1 ngày85 ngày
Tổng 3 ra ngày 26-04-2020 (90667) đến 25-05-2020 vẫn chưa ra là 28 ngày78 ngày
Tổng 4 ra ngày 15-05-2020 (41795) đến 25-05-2020 vẫn chưa ra là 9 ngày63 ngày
Tổng 5 ra ngày 08-05-2020 (67241) đến 25-05-2020 vẫn chưa ra là 16 ngày63 ngày
Tổng 6 ra ngày 24-05-2020 (81779) đến 25-05-2020 vẫn chưa ra là 0 ngày67 ngày
Tổng 7 ra ngày 22-05-2020 (27298) đến 25-05-2020 vẫn chưa ra là 2 ngày55 ngày
Tổng 8 ra ngày 17-05-2020 (76380) đến 25-05-2020 vẫn chưa ra là 7 ngày68 ngày
Tổng 9 ra ngày 18-05-2020 (44554) đến 25-05-2020 vẫn chưa ra là 6 ngày92 ngày

-Thống kê chu kỳ đặc biệt miền bắc, miền nam, miền trung. Tại mục này chúng tôi sẽ thống kê chu kì của giải đặc biệt theo đầu, theo đuôi, và theo tổng. Ví dụ ở đầu 1 bạn sẽ xem được ngày về gần nhất, số ngày đang gan đến hôm nay và số ngày khan nhiều nhất trong 1 chu kì.

- Hướng dẫn : chọn tỉnh thành bạn muốn tiếp đó kéo xuống đưới để xem thống kê theo đầu, đuôi và tổng.