Thống kê chu kỳ đặc biệt, tần suất đặc biệt, độ gan, max gan

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 03-02-2020 (63107) đến 18-02-2020 vẫn chưa ra là 14 ngày62 ngày
Đầu 1 ra ngày 17-02-2020 (99817) đến 18-02-2020 vẫn chưa ra là 0 ngày73 ngày
Đầu 2 ra ngày 19-01-2020 (70921) đến 18-02-2020 vẫn chưa ra là 29 ngày72 ngày
Đầu 3 ra ngày 13-02-2020 (54232) đến 18-02-2020 vẫn chưa ra là 4 ngày65 ngày
Đầu 4 ra ngày 12-02-2020 (19747) đến 18-02-2020 vẫn chưa ra là 5 ngày57 ngày
Đầu 5 ra ngày 14-02-2020 (51855) đến 18-02-2020 vẫn chưa ra là 3 ngày60 ngày
Đầu 6 ra ngày 14-01-2020 (32164) đến 18-02-2020 vẫn chưa ra là 34 ngày65 ngày
Đầu 7 ra ngày 16-02-2020 (00776) đến 18-02-2020 vẫn chưa ra là 1 ngày46 ngày
Đầu 8 ra ngày 29-01-2020 (80389) đến 18-02-2020 vẫn chưa ra là 19 ngày67 ngày
Đầu 9 ra ngày 11-02-2020 (07696) đến 18-02-2020 vẫn chưa ra là 6 ngày52 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 04-02-2020 (44410) đến 18-02-2020 vẫn chưa ra là 13 ngày62 ngày
Đuôi 1 ra ngày 08-02-2020 (22191) đến 18-02-2020 vẫn chưa ra là 9 ngày72 ngày
Đuôi 2 ra ngày 13-02-2020 (54232) đến 18-02-2020 vẫn chưa ra là 4 ngày83 ngày
Đuôi 3 ra ngày 07-02-2020 (14973) đến 18-02-2020 vẫn chưa ra là 10 ngày58 ngày
Đuôi 4 ra ngày 02-02-2020 (79434) đến 18-02-2020 vẫn chưa ra là 15 ngày92 ngày
Đuôi 5 ra ngày 14-02-2020 (51855) đến 18-02-2020 vẫn chưa ra là 3 ngày62 ngày
Đuôi 6 ra ngày 16-02-2020 (00776) đến 18-02-2020 vẫn chưa ra là 1 ngày57 ngày
Đuôi 7 ra ngày 17-02-2020 (99817) đến 18-02-2020 vẫn chưa ra là 0 ngày62 ngày
Đuôi 8 ra ngày 11-01-2020 (33658) đến 18-02-2020 vẫn chưa ra là 37 ngày107 ngày
Đuôi 9 ra ngày 29-01-2020 (80389) đến 18-02-2020 vẫn chưa ra là 19 ngày72 ngày

3. Chu kì gần nhất tổng 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 14-02-2020 (51855) đến 18-02-2020 vẫn chưa ra là 3 ngày54 ngày
Tổng 1 ra ngày 12-02-2020 (19747) đến 18-02-2020 vẫn chưa ra là 5 ngày66 ngày
Tổng 2 ra ngày 06-02-2020 (26275) đến 18-02-2020 vẫn chưa ra là 11 ngày85 ngày
Tổng 3 ra ngày 16-02-2020 (00776) đến 18-02-2020 vẫn chưa ra là 1 ngày78 ngày
Tổng 4 ra ngày 28-01-2020 (50940) đến 18-02-2020 vẫn chưa ra là 20 ngày63 ngày
Tổng 5 ra ngày 13-02-2020 (54232) đến 18-02-2020 vẫn chưa ra là 4 ngày63 ngày
Tổng 6 ra ngày 05-02-2020 (97615) đến 18-02-2020 vẫn chưa ra là 12 ngày67 ngày
Tổng 7 ra ngày 03-02-2020 (63107) đến 18-02-2020 vẫn chưa ra là 14 ngày55 ngày
Tổng 8 ra ngày 17-02-2020 (99817) đến 18-02-2020 vẫn chưa ra là 0 ngày68 ngày
Tổng 9 ra ngày 10-02-2020 (96045) đến 18-02-2020 vẫn chưa ra là 7 ngày92 ngày

-Thống kê chu kỳ đặc biệt miền bắc, miền nam, miền trung. Tại mục này chúng tôi sẽ thống kê chu kì của giải đặc biệt theo đầu, theo đuôi, và theo tổng. Ví dụ ở đầu 1 bạn sẽ xem được ngày về gần nhất, số ngày đang gan đến hôm nay và số ngày khan nhiều nhất trong 1 chu kì.

- Hướng dẫn : chọn tỉnh thành bạn muốn tiếp đó kéo xuống đưới để xem thống kê theo đầu, đuôi và tổng.