nhà cái qh88
nhà cái FCB8

Thống kê chu kỳ đặc biệt, tần suất đặc biệt, độ gan, max gan

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 13-07-2021 (41507) đến 02-08-2021 vẫn chưa ra là 19 ngày62 ngày
Đầu 1 ra ngày 31-07-2021 (62914) đến 02-08-2021 vẫn chưa ra là 1 ngày73 ngày
Đầu 2 ra ngày 29-07-2021 (10326) đến 02-08-2021 vẫn chưa ra là 3 ngày72 ngày
Đầu 3 ra ngày 20-07-2021 (23036) đến 02-08-2021 vẫn chưa ra là 12 ngày65 ngày
Đầu 4 ra ngày 08-07-2021 (10346) đến 02-08-2021 vẫn chưa ra là 24 ngày67 ngày
Đầu 5 ra ngày 15-07-2021 (70957) đến 02-08-2021 vẫn chưa ra là 17 ngày60 ngày
Đầu 6 ra ngày 22-07-2021 (23166) đến 02-08-2021 vẫn chưa ra là 10 ngày65 ngày
Đầu 7 ra ngày 27-07-2021 (52371) đến 02-08-2021 vẫn chưa ra là 5 ngày46 ngày
Đầu 8 ra ngày 01-08-2021 (88081) đến 02-08-2021 vẫn chưa ra là 0 ngày67 ngày
Đầu 9 ra ngày 28-07-2021 (50098) đến 02-08-2021 vẫn chưa ra là 4 ngày52 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 25-07-2021 (82380) đến 02-08-2021 vẫn chưa ra là 7 ngày62 ngày
Đuôi 1 ra ngày 01-08-2021 (88081) đến 02-08-2021 vẫn chưa ra là 0 ngày72 ngày
Đuôi 2 ra ngày 18-07-2021 (32872) đến 02-08-2021 vẫn chưa ra là 14 ngày83 ngày
Đuôi 3 ra ngày 19-07-2021 (47133) đến 02-08-2021 vẫn chưa ra là 13 ngày58 ngày
Đuôi 4 ra ngày 31-07-2021 (62914) đến 02-08-2021 vẫn chưa ra là 1 ngày92 ngày
Đuôi 5 ra ngày 30-07-2021 (94715) đến 02-08-2021 vẫn chưa ra là 2 ngày62 ngày
Đuôi 6 ra ngày 29-07-2021 (10326) đến 02-08-2021 vẫn chưa ra là 3 ngày57 ngày
Đuôi 7 ra ngày 15-07-2021 (70957) đến 02-08-2021 vẫn chưa ra là 17 ngày62 ngày
Đuôi 8 ra ngày 28-07-2021 (50098) đến 02-08-2021 vẫn chưa ra là 4 ngày107 ngày
Đuôi 9 ra ngày 17-07-2021 (05779) đến 02-08-2021 vẫn chưa ra là 15 ngày72 ngày

3. Chu kì gần nhất tổng 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 26-07-2021 (40891) đến 02-08-2021 vẫn chưa ra là 6 ngày54 ngày
Tổng 1 ra ngày 05-07-2021 (91701) đến 02-08-2021 vẫn chưa ra là 27 ngày66 ngày
Tổng 2 ra ngày 22-07-2021 (23166) đến 02-08-2021 vẫn chưa ra là 10 ngày85 ngày
Tổng 3 ra ngày 11-07-2021 (38294) đến 02-08-2021 vẫn chưa ra là 21 ngày78 ngày
Tổng 4 ra ngày 06-07-2021 (46868) đến 02-08-2021 vẫn chưa ra là 26 ngày63 ngày
Tổng 5 ra ngày 31-07-2021 (62914) đến 02-08-2021 vẫn chưa ra là 1 ngày63 ngày
Tổng 6 ra ngày 30-07-2021 (94715) đến 02-08-2021 vẫn chưa ra là 2 ngày67 ngày
Tổng 7 ra ngày 28-07-2021 (50098) đến 02-08-2021 vẫn chưa ra là 4 ngày55 ngày
Tổng 8 ra ngày 29-07-2021 (10326) đến 02-08-2021 vẫn chưa ra là 3 ngày68 ngày
Tổng 9 ra ngày 01-08-2021 (88081) đến 02-08-2021 vẫn chưa ra là 0 ngày92 ngày

-Thống kê chu kỳ đặc biệt miền bắc, miền nam, miền trung. Tại mục này chúng tôi sẽ thống kê chu kì của giải đặc biệt theo đầu, theo đuôi, và theo tổng. Ví dụ ở đầu 1 bạn sẽ xem được ngày về gần nhất, số ngày đang gan đến hôm nay và số ngày khan nhiều nhất trong 1 chu kì.

- Hướng dẫn : chọn tỉnh thành bạn muốn tiếp đó kéo xuống đưới để xem thống kê theo đầu, đuôi và tổng.