Sổ kết quả

ngày

Sổ kết quả Miền Bắc – Tổng hợp kết quả xổ số XSMB

Thứ bảy ngày 29-02-2020 KTTG: 1DY-5DY-13DY
Đặc biệt80805
Giải nhất71818
Giải nhì 88766 13763
Giải ba 55750 78938 52389
71702 44422 82346
Giải tư 7287 1433 9786 7570
Giải năm 9568 2954 6203
3326 6645 3852
Giải sáu 915 810 212
Giải bảy 94 10 05 01
ĐầuLô tô
001, 02, 03, 05, 05
110, 10, 12, 15, 18
222, 26
333, 38
445, 46
550, 52, 54
663, 66, 68
770
886, 87, 89
994
Thứ sáu ngày 28-02-2020 KTTG: 6DZ-11DZ-12DZ
Đặc biệt45982
Giải nhất62271
Giải nhì 76182 59955
Giải ba 72241 64855 42396
76780 05407 18088
Giải tư 0834 0924 1415 6482
Giải năm 0609 5070 1146
4157 9139 3659
Giải sáu 804 723 789
Giải bảy 65 98 27 96
ĐầuLô tô
004, 07, 09
115
223, 24, 27
334, 39
441, 46
555, 55, 57, 59
665
770, 71
880, 82, 82, 82, 88, 89
996, 96, 98
Thứ năm ngày 27-02-2020 KTTG: 6CA-5CA-8CA
Đặc biệt26422
Giải nhất29343
Giải nhì 35383 77943
Giải ba 62852 93482 53844
55177 79573 40786
Giải tư 3712 0691 5662 2082
Giải năm 3891 9905 7400
6147 7958 6420
Giải sáu 194 020 360
Giải bảy 52 81 07 06
ĐầuLô tô
000, 05, 06, 07
112
220, 20, 22
3
443, 43, 44, 47
552, 52, 58
660, 62
773, 77
881, 82, 82, 83, 86
991, 91, 94
Thứ tư ngày 26-02-2020 KTTG: 2CB-4CB-10CB
Đặc biệt23146
Giải nhất98019
Giải nhì 87234 29114
Giải ba 91980 99298 92782
18805 91851 02412
Giải tư 9570 4164 8316 1663
Giải năm 1814 6391 8882
5430 7287 3653
Giải sáu 403 810 362
Giải bảy 83 96 47 19
ĐầuLô tô
003, 05
110, 12, 14, 14, 16, 19, 19
2
330, 34
446, 47
551, 53
662, 63, 64
770
880, 82, 82, 83, 87
991, 96, 98
Thứ ba ngày 25-02-2020 KTTG: 10CD-14CD-12CD
Đặc biệt37376
Giải nhất12891
Giải nhì 22279 64999
Giải ba 31411 55239 92987
31305 21887 46023
Giải tư 9693 9579 0168 4861
Giải năm 8140 1306 9418
4642 9004 6377
Giải sáu 948 266 172
Giải bảy 50 76 24 36
ĐầuLô tô
004, 05, 06
111, 18
223, 24
336, 39
440, 42, 48
550
661, 66, 68
772, 76, 76, 77, 79, 79
887, 87
991, 93, 99
Thứ hai ngày 24-02-2020 KTTG: 13CE-4CE-11CE
Đặc biệt91609
Giải nhất82206
Giải nhì 26860 61989
Giải ba 51549 14541 31054
96070 20841 13121
Giải tư 4250 7746 8751 8613
Giải năm 2838 1219 1634
6563 9437 4937
Giải sáu 611 523 835
Giải bảy 31 68 80 65
ĐầuLô tô
006, 09
111, 13, 19
221, 23
331, 34, 35, 37, 37, 38
441, 41, 46, 49
550, 51, 54
660, 63, 65, 68
770
880, 89
9
Chủ nhật ngày 23-02-2020 KTTG: 8CF-7CF-9CF
Đặc biệt36144
Giải nhất93004
Giải nhì 25702 82940
Giải ba 08697 31608 74878
98769 17003 02375
Giải tư 5161 6520 8407 2857
Giải năm 2068 5776 5063
3226 8275 7871
Giải sáu 777 765 975
Giải bảy 42 73 24 38
ĐầuLô tô
002, 03, 04, 07, 08
1
220, 24, 26
338
440, 42, 44
557
661, 63, 65, 68, 69
771, 73, 75, 75, 75, 76, 77, 78
8
997
Thứ bảy ngày 22-02-2020 KTTG: 12CG-7CG-3CG
Đặc biệt37647
Giải nhất52140
Giải nhì 89553 90068
Giải ba 44299 40219 65973
97734 71363 33287
Giải tư 5186 0315 8723 2476
Giải năm 0514 7691 4034
7789 0370 5295
Giải sáu 078 684 757
Giải bảy 33 60 62 32
ĐầuLô tô
0
114, 15, 19
223
332, 33, 34, 34
440, 47
553, 57
660, 62, 63, 68
770, 73, 76, 78
884, 86, 87, 89
991, 95, 99
Thứ sáu ngày 21-02-2020 KTTG: 12CH-8CH-14CH
Đặc biệt36089
Giải nhất26541
Giải nhì 33678 81840
Giải ba 88284 23901 70618
26101 96261 59205
Giải tư 6019 0705 1674 8595
Giải năm 8929 7766 5065
5562 6785 3432
Giải sáu 174 366 533
Giải bảy 57 40 61 67
ĐầuLô tô
001, 01, 05, 05
118, 19
229
332, 33
440, 40, 41
557
661, 61, 62, 65, 66, 66, 67
774, 74, 78
884, 85, 89
995
Thứ năm ngày 20-02-2020 KTTG: 9CK-14CK-2CK
Đặc biệt22204
Giải nhất15061
Giải nhì 10606 26736
Giải ba 99942 79268 04489
14967 69815 07814
Giải tư 8749 4107 2844 2015
Giải năm 1999 8055 8891
3495 5148 1505
Giải sáu 883 194 394
Giải bảy 93 31 40 22
ĐầuLô tô
004, 05, 06, 07
114, 15, 15
222
331, 36
440, 42, 44, 48, 49
555
661, 67, 68
7
883, 89
991, 93, 94, 94, 95, 99
Thứ tư ngày 19-02-2020 KTTG: 5CL-1CL-10CL
Đặc biệt90398
Giải nhất38353
Giải nhì 12735 48565
Giải ba 16557 64873 58369
16733 89160 33499
Giải tư 2676 3211 4182 2239
Giải năm 1410 9893 6515
8217 3450 8057
Giải sáu 345 359 475
Giải bảy 85 37 52 50
ĐầuLô tô
0
110, 11, 15, 17
2
333, 35, 37, 39
445
550, 50, 52, 53, 57, 57, 59
660, 65, 69
773, 75, 76
882, 85
993, 98, 99
Thứ ba ngày 18-02-2020 KTTG: 13CM-6CM-5CM
Đặc biệt06616
Giải nhất32033
Giải nhì 10879 99942
Giải ba 63475 76892 07176
13773 23291 52816
Giải tư 7953 6150 7212 0409
Giải năm 7326 8802 2501
6687 3471 8773
Giải sáu 270 964 103
Giải bảy 48 41 40 59
ĐầuLô tô
001, 02, 03, 09
112, 16, 16
226
333
440, 41, 42, 48
550, 53, 59
664
770, 71, 73, 73, 75, 76, 79
887
991, 92
Thứ hai ngày 17-02-2020 KTTG: 8CN-11CN-5CN
Đặc biệt99817
Giải nhất69356
Giải nhì 53268 37870
Giải ba 86212 64009 75190
95157 78289 80249
Giải tư 6853 0621 9077 0265
Giải năm 9850 5104 0004
8241 5178 0210
Giải sáu 377 170 135
Giải bảy 70 42 23 92
ĐầuLô tô
004, 04, 09
110, 12, 17
221, 23
335
441, 42, 49
550, 53, 56, 57
665, 68
770, 70, 70, 77, 77, 78
889
990, 92
Chủ nhật ngày 16-02-2020 KTTG: 11CP-10CP-12CP
Đặc biệt00776
Giải nhất68932
Giải nhì 60349 63294
Giải ba 01367 85984 96456
91023 80589 71089
Giải tư 2223 1433 1393 6940
Giải năm 7978 5073 4795
6977 0954 9081
Giải sáu 205 437 904
Giải bảy 49 92 75 51
ĐầuLô tô
004, 05
1
223, 23
332, 33, 37
440, 49, 49
551, 54, 56
667
773, 75, 76, 77, 78
881, 84, 89, 89
992, 93, 94, 95
Thứ bảy ngày 15-02-2020 KTTG: 10CQ-6CQ-7CQ
Đặc biệt47417
Giải nhất56746
Giải nhì 02208 90927
Giải ba 42888 58732 05678
39250 46376 08543
Giải tư 4057 1320 5051 8760
Giải năm 5996 4963 9132
4440 9148 8146
Giải sáu 948 740 043
Giải bảy 41 30 88 99
ĐầuLô tô
008
117
220, 27
330, 32, 32
440, 40, 41, 43, 43, 46, 46, 48, 48
550, 51, 57
660, 63
776, 78
888, 88
996, 99
Thứ sáu ngày 14-02-2020 KTTG: 7CR-2CR-11CR
Đặc biệt51855
Giải nhất08402
Giải nhì 81863 94490
Giải ba 50504 49212 24274
15269 72405 57083
Giải tư 6841 4789 6299 3683
Giải năm 9592 2305 9625
4188 7762 2244
Giải sáu 069 488 621
Giải bảy 34 68 33 70
ĐầuLô tô
002, 04, 05, 05
112
221, 25
333, 34
441, 44
555
662, 63, 68, 69, 69
770, 74
883, 83, 88, 88, 89
990, 92, 99
Thứ năm ngày 13-02-2020 KTTG: 12CS-8CS-14CS
Đặc biệt54232
Giải nhất25908
Giải nhì 23623 36836
Giải ba 36173 85434 13354
41469 76130 24489
Giải tư 7613 0931 7469 2485
Giải năm 5822 0856 1896
8077 4113 4624
Giải sáu 828 606 006
Giải bảy 05 29 76 07
ĐầuLô tô
005, 06, 06, 07, 08
113, 13
222, 23, 24, 28, 29
330, 31, 32, 34, 36
4
554, 56
669, 69
773, 76, 77
885, 89
996
Thứ tư ngày 12-02-2020 KTTG: 8CT-7CT-9CT
Đặc biệt19747
Giải nhất36897
Giải nhì 52338 58777
Giải ba 48048 58519 57844
18354 30165 42681
Giải tư 1696 8880 0159 6349
Giải năm 8361 8029 2755
9397 3422 0364
Giải sáu 368 843 762
Giải bảy 64 71 47 49
ĐầuLô tô
0
119
222, 29
338
443, 44, 47, 47, 48, 49, 49
554, 55, 59
661, 62, 64, 64, 65, 68
771, 77
880, 81
996, 97, 97
Thứ ba ngày 11-02-2020 KTTG: 2CU-10CU-6CU
Đặc biệt07696
Giải nhất05052
Giải nhì 30163 69705
Giải ba 97394 82663 27996
19116 09205 85254
Giải tư 0137 4297 8811 5555
Giải năm 1133 1664 6194
5111 1536 5086
Giải sáu 368 494 493
Giải bảy 70 03 36 84
ĐầuLô tô
003, 05, 05
111, 11, 16
2
333, 36, 36, 37
4
552, 54, 55
663, 63, 64, 68
770
884, 86
993, 94, 94, 94, 96, 96, 97
Thứ hai ngày 10-02-2020 KTTG: 12CV-13CV-1CV
Đặc biệt96045
Giải nhất92206
Giải nhì 82719 89221
Giải ba 00378 93384 44460
78077 14462 04857
Giải tư 5402 7559 5196 7398
Giải năm 7441 0578 7326
2101 6102 5076
Giải sáu 784 097 225
Giải bảy 69 99 64 83
ĐầuLô tô
001, 02, 02, 06
119
221, 25, 26
3
441, 45
557, 59
660, 62, 64, 69
776, 77, 78, 78
883, 84, 84
996, 97, 98, 99
Chủ nhật ngày 09-02-2020 KTTG: 14CX-12CX-1CX
Đặc biệt60347
Giải nhất72943
Giải nhì 52500 63708
Giải ba 29081 28839 14561
09823 02094 44851
Giải tư 7678 5015 8660 1068
Giải năm 0871 8747 8892
8217 4766 6409
Giải sáu 373 543 017
Giải bảy 04 78 48 87
ĐầuLô tô
000, 04, 08, 09
115, 17, 17
223
339
443, 43, 47, 47, 48
551
660, 61, 66, 68
771, 73, 78, 78
881, 87
992, 94
Thứ bảy ngày 08-02-2020 KTTG: 11CY-4CY-2CY-19CY
Đặc biệt22191
Giải nhất97112
Giải nhì 40888 39940
Giải ba 39500 73056 14865
94839 85281 96191
Giải tư 1620 0731 2825 6430
Giải năm 3602 9578 1397
3671 4851 7642
Giải sáu 954 016 641
Giải bảy 15 59 64 52
ĐầuLô tô
000, 02
112, 15, 16
220, 25
330, 31, 39
440, 41, 42
551, 52, 54, 56, 59
664, 65
771, 78
881, 88
991, 91, 97
Thứ sáu ngày 07-02-2020 KTTG: 12CZ-14CZ-13CZ
Đặc biệt14973
Giải nhất31007
Giải nhì 98439 51996
Giải ba 66382 25328 33295
95453 50326 81590
Giải tư 1506 6872 0979 1102
Giải năm 8774 8759 1943
4848 4121 6643
Giải sáu 418 419 249
Giải bảy 40 71 18 12
ĐầuLô tô
002, 06, 07
112, 18, 18, 19
221, 26, 28
339
440, 43, 43, 48, 49
553, 59
6
771, 72, 73, 74, 79
882
990, 95, 96
Thứ năm ngày 06-02-2020 KTTG: 12BA-4BA-5BA
Đặc biệt26275
Giải nhất35468
Giải nhì 15859 88339
Giải ba 81900 36763 36696
76233 97346 00817
Giải tư 8776 6377 8509 1558
Giải năm 9296 2986 2325
5333 3052 2149
Giải sáu 525 480 012
Giải bảy 08 12 00 56
ĐầuLô tô
000, 00, 08, 09
112, 12, 17
225, 25
333, 33, 39
446, 49
552, 56, 58, 59
663, 68
775, 76, 77
880, 86
996, 96
Thứ tư ngày 05-02-2020 KTTG: 7BC-13BC-11BC
Đặc biệt97615
Giải nhất16340
Giải nhì 89362 29868
Giải ba 78216 32362 57921
95776 49042 09268
Giải tư 7310 2074 8384 4593
Giải năm 2767 0985 2000
2605 5893 7945
Giải sáu 386 509 866
Giải bảy 94 59 18 97
ĐầuLô tô
000, 05, 09
110, 15, 16, 18
221
3
440, 42, 45
559
662, 62, 66, 67, 68, 68
774, 76
884, 85, 86
993, 93, 94, 97
Thứ ba ngày 04-02-2020 KTTG: 11BD-8BD-10BD
Đặc biệt44410
Giải nhất80399
Giải nhì 60233 19813
Giải ba 37273 22767 28665
57161 35703 23010
Giải tư 2192 4561 5864 1973
Giải năm 7228 2741 3932
6198 4310 4595
Giải sáu 636 041 459
Giải bảy 07 79 54 11
ĐầuLô tô
003, 07
110, 10, 10, 11, 13
228
332, 33, 36
441, 41
554, 59
661, 61, 64, 65, 67
773, 73, 79
8
992, 95, 98, 99
Thứ hai ngày 03-02-2020 KTTG: 9BE-12BE-1BE
Đặc biệt63107
Giải nhất48878
Giải nhì 90850 97357
Giải ba 05925 39211 87578
78449 18199 21479
Giải tư 5188 2373 2791 4644
Giải năm 9407 7549 4211
5099 2525 9737
Giải sáu 500 611 009
Giải bảy 85 30 97 68
ĐầuLô tô
000, 07, 07, 09
111, 11, 11
225, 25
330, 37
444, 49, 49
550, 57
668
773, 78, 78, 79
885, 88
991, 97, 99, 99
Chủ nhật ngày 02-02-2020 KTTG: 3BF-11BF-9BF
Đặc biệt79434
Giải nhất49618
Giải nhì 79266 18958
Giải ba 69538 62473 83553
39118 45763 77596
Giải tư 7410 7416 7192 9310
Giải năm 2805 0521 3692
4072 9192 6230
Giải sáu 581 750 740
Giải bảy 40 89 38 11
ĐầuLô tô
005
110, 10, 11, 16, 18, 18
221
330, 34, 38, 38
440, 40
550, 53, 58
663, 66
772, 73
881, 89
992, 92, 92, 96
Thứ bảy ngày 01-02-2020 KTTG: 3BG-7BG-4BG
Đặc biệt72130
Giải nhất80885
Giải nhì 17263 71468
Giải ba 22827 36430 10446
48639 91841 63775
Giải tư 2339 5617 8901 1422
Giải năm 8062 1699 5607
3339 5532 8448
Giải sáu 465 525 415
Giải bảy 22 71 82 57
ĐầuLô tô
001, 07
115, 17
222, 22, 25, 27
330, 30, 32, 39, 39, 39
441, 46, 48
557
662, 63, 65, 68
771, 75
882, 85
999
Thứ sáu ngày 31-01-2020 KTTG: 3BH-9BH-14BH-7BH-8BH-15BH
Đặc biệt49715
Giải nhất85264
Giải nhì 96066 05684
Giải ba 05012 54869 33836
92715 95769 76899
Giải tư 3638 8476 9949 4375
Giải năm 2339 2488 7443
0122 7183 2751
Giải sáu 361 053 051
Giải bảy 68 54 29 61
ĐầuLô tô
0
112, 15, 15
222, 29
336, 38, 39
443, 49
551, 51, 53, 54
661, 61, 64, 66, 68, 69, 69
775, 76
883, 84, 88
999
Thứ năm ngày 30-01-2020 KTTG: 12BK-15BK-2BK-10BK-14BK-9BK
Đặc biệt75712
Giải nhất18292
Giải nhì 96758 11823
Giải ba 40538 22605 79421
43575 28804 22460
Giải tư 7038 2845 2679 3185
Giải năm 7983 2541 7897
5141 2017 1211
Giải sáu 989 352 051
Giải bảy 65 23 82 34
ĐầuLô tô
004, 05
111, 12, 17
221, 23, 23
334, 38, 38
441, 41, 45
551, 52, 58
660, 65
775, 79
882, 83, 85, 89
992, 97

Sổ kết quả miền bắc cập nhật thông tin kết quả tổng hợp, bạn có thể xem theo ngày, hay 30 ngày, 100 ngày, tối đa là 300 ngày. Sổ kết quả của chúng tôi giúp bạn theo dõi 1 cách nhanh nhất tiện nhất, không cần phải ghi chép ra sổ sách rất khó để theo dõi. Sổ KQ của ketquade.net cập nhật trên hệ thống và lưu lại vĩnh viễn nên khi nào cần chỉ cần bạn chọn khoảng thời gian hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ kết quả của từng giải cho bạn.

Để truy cập tra cứu thông tin sổ kết quả quí khách làm như sau :

Tại menu bấm chọn vào sổ kết quả, sau đó bạn chọn tỉnh thành nếu muốn xem những tỉnh không phải miền bắc, kế đó bạn chọn ngày nếu muốn lùi về sâu hơn nếu không có nhu cầu bạn có thể để mặc định. Bước cuối cùng cũng có thể để mặc định, chúng tôi để nó là 30 ngày, nếu muốn bạn có thể tăng lên 50 ngày, 100 ngày, 300 ngày.

Phía tay trái của các bạn là bảng kết quả từ giải đặc biệt đến giải 7, phía tay trái sẽ hiện thị các lô 2 số về hôm đó (mầu đỏ tượng trưng cho lô về đề).

Xem thêm kết quả XSMB trực tiếp tất cả các ngày, tháng, năm tại đây

Chúc các bạn may mắn với những con số bạn đã chọn.