Sổ kết quả

ngày

Sổ kết quả Miền Bắc – Tổng hợp kết quả xổ số XSMB

Thứ ba ngày 11-08-2020 KTTG: 10MB-12MB-5MB-13MB-2MB-11MB
Đặc biệt40128
Giải nhất22936
Giải nhì 71459 13299
Giải ba 44345 17208 35259
45773 20028 34352
Giải tư 3639 5967 4143 2730
Giải năm 6252 4375 6926
3812 2352 0883
Giải sáu 177 138 002
Giải bảy 03 25 23 95
ĐầuLô tô
002, 03, 08
112
223, 25, 26, 28, 28
330, 36, 38, 39
443, 45
552, 52, 52, 59, 59
667
773, 75, 77
883
995, 99
Thứ hai ngày 10-08-2020 KTTG: 9MC-15MC-4MC-6MC-5MC-13MC
Đặc biệt98628
Giải nhất34931
Giải nhì 16344 00912
Giải ba 05262 09945 41868
07101 19916 02992
Giải tư 6017 5041 7570 9522
Giải năm 6455 3444 2944
8637 0302 3091
Giải sáu 540 159 680
Giải bảy 84 08 75 46
ĐầuLô tô
001, 02, 08
112, 16, 17
222, 28
331, 37
440, 41, 44, 44, 44, 45, 46
555, 59
662, 68
770, 75
880, 84
991, 92
Chủ nhật ngày 09-08-2020 KTTG: 6MD-14MD-13MD-7MD-5MD-11MD
Đặc biệt83138
Giải nhất37935
Giải nhì 05646 04485
Giải ba 00448 47945 02996
51708 47873 17617
Giải tư 8442 5345 8655 1372
Giải năm 4143 7991 8901
1721 9973 4625
Giải sáu 259 070 479
Giải bảy 24 74 05 06
ĐầuLô tô
001, 05, 06, 08
117
221, 24, 25
335, 38
442, 43, 45, 45, 46, 48
555, 59
6
770, 72, 73, 73, 74, 79
885
991, 96
Thứ bảy ngày 08-08-2020 KTTG: 14ME-6ME-12ME-15ME-10ME-4ME
Đặc biệt12958
Giải nhất48295
Giải nhì 79843 42443
Giải ba 58852 52320 45548
90607 29384 35826
Giải tư 1472 0576 9519 7640
Giải năm 0847 6786 5104
0575 4558 7938
Giải sáu 687 455 377
Giải bảy 41 59 88 17
ĐầuLô tô
004, 07
117, 19
220, 26
338
440, 41, 43, 43, 47, 48
552, 55, 58, 58, 59
6
772, 75, 76, 77
884, 86, 87, 88
995
Thứ sáu ngày 07-08-2020 KTTG: 1MF-11MF-13MF-10MF-14MF-6MF
Đặc biệt43614
Giải nhất70914
Giải nhì 30674 50335
Giải ba 08197 35081 28938
72281 81989 07365
Giải tư 4179 3921 7083 2930
Giải năm 8839 9763 8038
7671 0545 3184
Giải sáu 982 613 290
Giải bảy 30 53 07 50
ĐầuLô tô
007
113, 14, 14
221
330, 30, 35, 38, 38, 39
445
550, 53
663, 65
771, 74, 79
881, 81, 82, 83, 84, 89
990, 97
Thứ năm ngày 06-08-2020 KTTG: 2MG-15MG-10MG-8MG-14MG-9MG
Đặc biệt25375
Giải nhất73575
Giải nhì 73055 08586
Giải ba 64760 84186 78766
90568 02528 04124
Giải tư 5970 1429 5731 2368
Giải năm 9602 5251 2818
2419 9235 8445
Giải sáu 527 063 009
Giải bảy 47 81 65 90
ĐầuLô tô
002, 09
118, 19
224, 27, 28, 29
331, 35
445, 47
551, 55
660, 63, 65, 66, 68, 68
770, 75, 75
881, 86, 86
990
Thứ tư ngày 05-08-2020 KTTG: 9MH-10MH-15MH-5MH-8MH-11MH
Đặc biệt18296
Giải nhất78477
Giải nhì 45550 43096
Giải ba 96358 95929 36559
75128 57239 55000
Giải tư 2284 1927 2908 2545
Giải năm 5295 6291 5648
2972 2391 3723
Giải sáu 439 561 453
Giải bảy 14 30 09 34
ĐầuLô tô
000, 08, 09
114
223, 27, 28, 29
330, 34, 39, 39
445, 48
550, 53, 58, 59
661
772, 77
884
991, 91, 95, 96, 96
Thứ ba ngày 04-08-2020 KTTG: 12MK-13MK-11MK-6MK-14MK-7MK
Đặc biệt11617
Giải nhất14482
Giải nhì 90947 57775
Giải ba 00159 49308 23844
25801 51183 36488
Giải tư 6814 7456 4506 3570
Giải năm 5801 7707 8657
9139 0350 1071
Giải sáu 640 101 838
Giải bảy 21 74 87 38
ĐầuLô tô
001, 01, 01, 06, 07, 08
114, 17
221
338, 38, 39
440, 44, 47
550, 56, 57, 59
6
770, 71, 74, 75
882, 83, 87, 88
9
Thứ hai ngày 03-08-2020 KTTG: 9MN-7MN-1MN-5MN-14MN-13MN
Đặc biệt02836
Giải nhất17739
Giải nhì 83199 41288
Giải ba 39790 00210 40555
56056 67292 22705
Giải tư 4384 5028 9522 4619
Giải năm 3983 6315 5489
1832 5554 6959
Giải sáu 264 195 824
Giải bảy 65 35 36 49
ĐầuLô tô
005
110, 15, 19
222, 24, 28
332, 35, 36, 36, 39
449
554, 55, 56, 59
664, 65
7
883, 84, 88, 89
990, 92, 95, 99
Chủ nhật ngày 02-08-2020 KTTG: 12MP-10MP-7MP-8MP-15MP-4MP
Đặc biệt57611
Giải nhất53204
Giải nhì 45723 66225
Giải ba 78295 29499 34657
73208 35456 82761
Giải tư 5230 8213 6912 3355
Giải năm 6467 6380 0682
3164 7900 6970
Giải sáu 993 992 119
Giải bảy 03 06 00 71
ĐầuLô tô
000, 00, 03, 04, 06, 08
111, 12, 13, 19
223, 25
330
4
555, 56, 57
661, 64, 67
770, 71
880, 82
992, 93, 95, 99
Thứ bảy ngày 01-08-2020 KTTG: 5MQ-10MQ-6MQ-15MQ-3MQ-13MQ
Đặc biệt86012
Giải nhất32501
Giải nhì 65179 29479
Giải ba 10769 14801 70706
67691 14159 52104
Giải tư 9534 1043 8496 8956
Giải năm 5165 5403 4675
4690 0671 1348
Giải sáu 944 629 987
Giải bảy 23 97 63 01
ĐầuLô tô
001, 01, 01, 03, 04, 06
112
223, 29
334
443, 44, 48
556, 59
663, 65, 69
771, 75, 79, 79
887
990, 91, 96, 97
Thứ sáu ngày 31-07-2020 KTTG: 10MR-8MR-7MR-1MR-15MR-6MR
Đặc biệt14362
Giải nhất38252
Giải nhì 63687 65066
Giải ba 45102 19956 15629
04103 72915 59617
Giải tư 5571 9646 7871 9392
Giải năm 3032 4535 0105
8993 6895 5871
Giải sáu 028 512 633
Giải bảy 42 81 03 87
ĐầuLô tô
002, 03, 03, 05
112, 15, 17
228, 29
332, 33, 35
442, 46
552, 56
662, 66
771, 71, 71
881, 87, 87
992, 93, 95
Thứ năm ngày 30-07-2020 KTTG: 10MS-8MS-12MS-15MS-9MS-11MS
Đặc biệt45563
Giải nhất38211
Giải nhì 20937 32223
Giải ba 31881 13631 48786
42172 28213 88641
Giải tư 0111 1000 8121 9412
Giải năm 2904 4170 0402
8438 3172 9489
Giải sáu 114 064 041
Giải bảy 95 97 23 39
ĐầuLô tô
000, 02, 04
111, 11, 12, 13, 14
221, 23, 23
331, 37, 38, 39
441, 41
5
663, 64
770, 72, 72
881, 86, 89
995, 97
Thứ tư ngày 29-07-2020 KTTG: 8MT-3MT-4MT-12MT-6MT-10MT
Đặc biệt63717
Giải nhất68586
Giải nhì 28579 09181
Giải ba 69627 85349 96179
76393 80298 77570
Giải tư 3806 7649 8953 1113
Giải năm 9690 5129 9966
4809 3192 4095
Giải sáu 862 117 471
Giải bảy 78 23 54 64
ĐầuLô tô
006, 09
113, 17, 17
223, 27, 29
3
449, 49
553, 54
662, 64, 66
770, 71, 78, 79, 79
881, 86
990, 92, 93, 95, 98
Thứ ba ngày 28-07-2020 KTTG: 5MU-11MU-9MU-10MU-1MU-4MU
Đặc biệt91382
Giải nhất37651
Giải nhì 63205 39553
Giải ba 64511 42752 08998
58959 14592 94933
Giải tư 8407 1399 7392 6051
Giải năm 4007 4878 8482
3228 5216 2257
Giải sáu 231 457 670
Giải bảy 32 23 34 45
ĐầuLô tô
005, 07, 07
111, 16
223, 28
331, 32, 33, 34
445
551, 51, 52, 53, 57, 57, 59
6
770, 78
882, 82
992, 92, 98, 99
Thứ hai ngày 27-07-2020 KTTG: 14MV-3MV-10MV-9MV-13MV-12MV
Đặc biệt38931
Giải nhất42099
Giải nhì 09443 44948
Giải ba 84149 74367 50336
32017 35777 13942
Giải tư 9483 2755 6068 7638
Giải năm 9890 4106 5089
2454 8514 2135
Giải sáu 050 836 691
Giải bảy 96 01 79 25
ĐầuLô tô
001, 06
114, 17
225
331, 35, 36, 36, 38
442, 43, 48, 49
550, 54, 55
667, 68
777, 79
883, 89
990, 91, 96, 99
Chủ nhật ngày 26-07-2020 KTTG: 14MX-2MX-9MX-12MX-13MX-11MX
Đặc biệt71154
Giải nhất76972
Giải nhì 86553 71613
Giải ba 40019 42698 85600
81597 11389 69140
Giải tư 0860 0117 9809 5756
Giải năm 4887 3896 2588
3158 8401 8135
Giải sáu 412 196 891
Giải bảy 67 37 59 11
ĐầuLô tô
000, 01, 09
111, 12, 13, 17, 19
2
335, 37
440
553, 54, 56, 58, 59
660, 67
772
887, 88, 89
991, 96, 96, 97, 98
Thứ bảy ngày 25-07-2020 KTTG: 15MY-10MY-5MY-2MY-11MY-13MY
Đặc biệt22508
Giải nhất51355
Giải nhì 52122 81399
Giải ba 96930 33569 32259
83268 47411 75954
Giải tư 2347 2479 3410 2426
Giải năm 5380 5302 7009
0398 8101 0940
Giải sáu 365 125 085
Giải bảy 07 48 04 17
ĐầuLô tô
001, 02, 04, 07, 08, 09
110, 11, 17
222, 25, 26
330
440, 47, 48
554, 55, 59
665, 68, 69
779
880, 85
998, 99
Thứ sáu ngày 24-07-2020 KTTG: 8MZ-5MZ-6MZ-4MZ-2MZ-10MZ
Đặc biệt57597
Giải nhất30231
Giải nhì 47152 94758
Giải ba 24173 39425 73323
80480 79305 87072
Giải tư 6822 5632 4515 7254
Giải năm 0554 8426 4429
7770 2357 3494
Giải sáu 069 019 583
Giải bảy 52 83 16 24
ĐầuLô tô
005
115, 16, 19
222, 23, 24, 25, 26, 29
331, 32
4
552, 52, 54, 54, 57, 58
669
770, 72, 73
880, 83, 83
994, 97
Thứ năm ngày 23-07-2020 KTTG: 11LA-4LA-14LA-12LA-7LA-1LA
Đặc biệt09592
Giải nhất52844
Giải nhì 92361 06335
Giải ba 59230 11100 33507
91217 02232 16590
Giải tư 0521 7350 8656 0667
Giải năm 6455 3876 7405
2985 0335 2019
Giải sáu 867 442 932
Giải bảy 65 03 69 10
ĐầuLô tô
000, 03, 05, 07
110, 17, 19
221
330, 32, 32, 35, 35
442, 44
550, 55, 56
661, 65, 67, 67, 69
776
885
990, 92
Thứ tư ngày 22-07-2020 KTTG: 6LB-2LB-14LB-7LB-12LB-1LB
Đặc biệt20942
Giải nhất20585
Giải nhì 35075 48896
Giải ba 91255 42555 96964
88274 62044 82907
Giải tư 5739 0116 6416 2994
Giải năm 4826 4362 8094
4616 9403 0974
Giải sáu 797 288 915
Giải bảy 79 38 13 83
ĐầuLô tô
003, 07
113, 15, 16, 16, 16
226
338, 39
442, 44
555, 55
662, 64
774, 74, 75, 79
883, 85, 88
994, 94, 96, 97
Thứ ba ngày 21-07-2020 KTTG: 10LC-12LC-1LC-13LC-16LC-8LC-9LC-14LC
Đặc biệt51088
Giải nhất14023
Giải nhì 06619 48663
Giải ba 77436 24486 40544
99346 02873 68110
Giải tư 6042 0843 6397 2636
Giải năm 1592 0844 9245
7421 4166 3524
Giải sáu 592 187 701
Giải bảy 49 33 42 74
ĐầuLô tô
001
110, 19
221, 23, 24
333, 36, 36
442, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 49
5
663, 66
773, 74
886, 87, 88
992, 92, 97
Thứ hai ngày 20-07-2020 KTTG: 11LD-5LD-8LD-12LD-2LD-15LD
Đặc biệt30629
Giải nhất78151
Giải nhì 99590 45587
Giải ba 76427 21299 72150
92686 86789 60272
Giải tư 9471 9312 2405 1836
Giải năm 7137 7332 3335
0922 6462 4138
Giải sáu 348 029 206
Giải bảy 07 18 41 35
ĐầuLô tô
005, 06, 07
112, 18
222, 27, 29, 29
332, 35, 35, 36, 37, 38
441, 48
550, 51
662
771, 72
886, 87, 89
990, 99
Chủ nhật ngày 19-07-2020 KTTG: 7LE-9LE-2LE-4LE-5LE-12LE
Đặc biệt08834
Giải nhất59281
Giải nhì 72814 05319
Giải ba 72034 08902 36614
96369 19411 69771
Giải tư 1406 1294 0839 6341
Giải năm 2078 8566 2180
4159 6578 1039
Giải sáu 550 843 708
Giải bảy 12 66 04 29
ĐầuLô tô
002, 04, 06, 08
111, 12, 14, 14, 19
229
334, 34, 39, 39
441, 43
550, 59
666, 66, 69
771, 78, 78
880, 81
994
Thứ bảy ngày 18-07-2020 KTTG: 4LF-8LF-15LF-11LF-12LF-3LF
Đặc biệt06586
Giải nhất88992
Giải nhì 09870 08582
Giải ba 45715 02987 22543
98933 57519 06325
Giải tư 3373 4357 6070 4523
Giải năm 6623 6721 1644
3471 7479 2588
Giải sáu 600 683 103
Giải bảy 63 08 16 62
ĐầuLô tô
000, 03, 08
115, 16, 19
221, 23, 23, 25
333
443, 44
557
662, 63
770, 70, 71, 73, 79
882, 83, 86, 87, 88
992
Thứ sáu ngày 17-07-2020 KTTG: 8LG-12LG-15LG-10LG-1LG-11LG
Đặc biệt60814
Giải nhất94807
Giải nhì 65879 80885
Giải ba 24813 36791 73941
59296 11601 96950
Giải tư 9395 6913 0302 8928
Giải năm 7050 6416 0678
2468 1296 2489
Giải sáu 615 698 622
Giải bảy 05 38 35 59
ĐầuLô tô
001, 02, 05, 07
113, 13, 14, 15, 16
222, 28
335, 38
441
550, 50, 59
668
778, 79
885, 89
991, 95, 96, 96, 98
Thứ năm ngày 16-07-2020 KTTG: 6LH-8LH-11LH-13LH-5LH-3LH
Đặc biệt24511
Giải nhất08388
Giải nhì 88927 12190
Giải ba 02608 03546 74997
56335 25684 31408
Giải tư 1775 6124 9739 2386
Giải năm 7182 4022 7325
1259 4890 6908
Giải sáu 867 065 857
Giải bảy 01 44 98 12
ĐầuLô tô
001, 08, 08, 08
111, 12
222, 24, 25, 27
335, 39
444, 46
557, 59
665, 67
775
882, 84, 86, 88
990, 90, 97, 98
Thứ tư ngày 15-07-2020 KTTG: 13LK-6LK-12LK-5LK-2LK-3LK
Đặc biệt70102
Giải nhất04547
Giải nhì 46037 31401
Giải ba 98891 70034 10961
31081 36458 61985
Giải tư 9082 5211 7194 7642
Giải năm 0904 3499 7950
8641 0418 0243
Giải sáu 961 100 250
Giải bảy 97 52 25 37
ĐầuLô tô
000, 01, 02, 04
111, 18
225
334, 37, 37
441, 42, 43, 47
550, 50, 52, 58
661, 61
7
881, 82, 85
991, 94, 97, 99
Thứ ba ngày 14-07-2020 KTTG: 9LM-15LM-2LM-1LM-7LM-12LM
Đặc biệt44789
Giải nhất32941
Giải nhì 51939 62426
Giải ba 86373 73661 37988
86178 44560 20117
Giải tư 6936 1482 8941 9520
Giải năm 6696 4039 0762
5323 1903 4668
Giải sáu 316 391 618
Giải bảy 20 06 28 41
ĐầuLô tô
003, 06
116, 17, 18
220, 20, 23, 26, 28
336, 39, 39
441, 41, 41
5
660, 61, 62, 68
773, 78
882, 88, 89
991, 96
Thứ hai ngày 13-07-2020 KTTG: 14LN-5LN-15LN-1LN-12LN-6LN
Đặc biệt20508
Giải nhất40309
Giải nhì 98200 33400
Giải ba 66728 67248 56140
73707 62226 91515
Giải tư 3056 2166 4819 0233
Giải năm 0706 0772 8290
2393 9380 9583
Giải sáu 084 804 547
Giải bảy 43 90 87 20
ĐầuLô tô
000, 00, 04, 06, 07, 08, 09
115, 19
220, 26, 28
333
440, 43, 47, 48
556
666
772
880, 83, 84, 87
990, 90, 93
Chủ nhật ngày 12-07-2020 KTTG: 9LP-15LP-3LP-4LP-2LP-14LP
Đặc biệt28890
Giải nhất64908
Giải nhì 02124 88693
Giải ba 23230 59817 27693
80024 64008 10318
Giải tư 3792 1337 6871 6362
Giải năm 2900 6147 8579
3594 7515 0676
Giải sáu 342 048 111
Giải bảy 68 65 15 60
ĐầuLô tô
000, 08, 08
111, 15, 15, 17, 18
224, 24
330, 37
442, 47, 48
5
660, 62, 65, 68
771, 76, 79
8
990, 92, 93, 93, 94

Sổ kết quả - tra cứu kết quả xổ số miền bắc cập nhật thông tin kết quả tổng hợp, bạn có thể xem kết quả hôm nay, hay xsmb 30 ngày, xsmb 100 ngày, tối đa là 300 ngày. Sổ kết quả của chúng tôi giúp bạn theo dõi 1 cách nhanh nhất tiện nhất, không cần phải ghi chép ra sổ sách rất khó để theo dõi. Sổ KQ của ketquade.net cập nhật trên hệ thống và lưu lại vĩnh viễn nên khi nào cần chỉ cần bạn chọn khoảng thời gian hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ kết quả của từng giải cho bạn.

Để truy cập tra cứu xsmb và thông tin sổ kết quả quí khách làm như sau :

Tại menu bấm chọn vào sổ kết quả, sau đó bạn chọn tỉnh thành nếu muốn xem những tỉnh không phải miền bắc, kế đó bạn chọn ngày nếu muốn lùi về sâu hơn, còn không có nhu cầu bạn có thể để mặc định. Bước cuối cùng cũng có thể để mặc định, chúng tôi để nó là 30 ngày, nếu muốn bạn có thể tăng lên 50 ngày, 100 ngày, 300 ngày hãy tùy chỉnh để có thể tra cứu kqxsmb tiện nhất.

Phía tay trái của các bạn là bảng kết quả từ giải đặc biệt đến giải 7, phía tay trái sẽ hiện thị các lô 2 số về hôm đó (mầu đỏ tượng trưng cho lô về đề).

Có 1 sự nhầm lẫn rất dễ thương của người việt nam ta đó là giữa "so ket qua" và "xo ket qua". Nhưng không sao mọi con đường dẫn đến đây đều hiển đúng cho bạn tổng hợp kqxsmb chuẩn xác nhất, cập nhật ngay khi đài vừa quay.

Xem thêm kết quả XSMB trực tiếp tất cả các ngày, tháng, năm tại đây

Chúc các bạn may mắn với những con số bạn đã chọn.