k8
123b
123b
123b

Sổ kết quả - Sổ kết quả miền Bắc 30 ngày

Sổ kết quả

ngày

Sổ kết quả Miền Bắc – Tổng hợp kết quả xổ số XSMB

Thứ năm ngày 29-10-2020 KTTG: 11RE-10RE-3RE-14RE-4RE-13RE
Đặc biệt33136
Giải nhất01585
Giải nhì 89589 48245
Giải ba 05348 34627 20330
93739 22263 25146
Giải tư 8190 6780 3139 6506
Giải năm 7081 8584 1854
8982 4158 1642
Giải sáu 212 676 815
Giải bảy 60 13 07 55
ĐầuLô tô
006, 07
112, 13, 15
227
330, 36, 39, 39
442, 45, 46, 48
554, 55, 58
660, 63
776
880, 81, 82, 84, 85, 89
990
Thứ tư ngày 28-10-2020 KTTG: 8RF-14RF-7RF-6RF-10RF-1RF
Đặc biệt07707
Giải nhất37394
Giải nhì 74883 66782
Giải ba 08234 76316 05602
80559 10909 32780
Giải tư 2985 3182 0140 1542
Giải năm 6376 2611 9316
1895 9648 6188
Giải sáu 958 913 604
Giải bảy 10 38 01 64
ĐầuLô tô
001, 02, 04, 07, 09
110, 11, 13, 16, 16
2
334, 38
440, 42, 48
558, 59
664
776
880, 82, 82, 83, 85, 88
994, 95
Thứ ba ngày 27-10-2020 KTTG: 1RG-5RG-4RG-8RG-12RG-2RG
Đặc biệt45538
Giải nhất70385
Giải nhì 97679 89919
Giải ba 60269 00168 95595
14413 43405 08427
Giải tư 6036 3641 7545 3591
Giải năm 3479 1331 8592
9128 5634 2546
Giải sáu 181 311 575
Giải bảy 61 65 04 57
ĐầuLô tô
004, 05
111, 13, 19
227, 28
331, 34, 36, 38
441, 45, 46
557
661, 65, 68, 69
775, 79, 79
881, 85
991, 92, 95
Thứ hai ngày 26-10-2020 KTTG: 1RH-7RH-11RH-10RH-8RH-5RH
Đặc biệt77946
Giải nhất90034
Giải nhì 02124 59163
Giải ba 31986 01608 68954
71290 84959 79813
Giải tư 7930 4981 8681 3884
Giải năm 1819 2901 2990
1272 9511 4408
Giải sáu 604 392 753
Giải bảy 46 36 75 50
ĐầuLô tô
001, 04, 08, 08
111, 13, 19
224
330, 34, 36
446, 46
550, 53, 54, 59
663
772, 75
881, 81, 84, 86
990, 90, 92
Chủ nhật ngày 25-10-2020 KTTG: 15RK-5RK-11RK-3RK-14RK-8RK
Đặc biệt32436
Giải nhất67377
Giải nhì 91005 18755
Giải ba 43851 47198 22712
26982 32056 79334
Giải tư 9094 9148 4039 0483
Giải năm 6569 6671 9042
9238 8107 7551
Giải sáu 539 286 106
Giải bảy 36 94 51 30
ĐầuLô tô
005, 06, 07
112
2
330, 34, 36, 36, 38, 39, 39
442, 48
551, 51, 51, 55, 56
669
771, 77
882, 83, 86
994, 94, 98
Thứ bảy ngày 24-10-2020 KTTG: 4RL-8RL-2RL-14RL-3RL-5RL
Đặc biệt43128
Giải nhất44563
Giải nhì 98690 24861
Giải ba 41626 17147 17306
12257 98561 44455
Giải tư 0184 3385 5782 5259
Giải năm 4980 9837 6724
7179 5561 7048
Giải sáu 992 484 180
Giải bảy 71 87 68 09
ĐầuLô tô
006, 09
1
224, 26, 28
337
447, 48
555, 57, 59
661, 61, 61, 63, 68
771, 79
880, 80, 82, 84, 84, 85, 87
990, 92
Thứ sáu ngày 23-10-2020 KTTG: 15RM-2RM-3RM-7RM-6RM-12RM
Đặc biệt06125
Giải nhất02898
Giải nhì 91024 05454
Giải ba 39463 28179 34370
68522 01371 77795
Giải tư 0440 5402 8279 8832
Giải năm 2805 3261 5764
8108 1728 3605
Giải sáu 624 200 992
Giải bảy 31 65 26 44
ĐầuLô tô
000, 02, 05, 05, 08
1
222, 24, 24, 25, 26, 28
331, 32
440, 44
554
661, 63, 64, 65
770, 71, 79, 79
8
992, 95, 98
Thứ năm ngày 22-10-2020 KTTG: 8RN-3RN-1RN-9RN-15RN-7RN
Đặc biệt48879
Giải nhất43896
Giải nhì 96795 72578
Giải ba 14640 72640 05348
78416 40104 69172
Giải tư 2815 7032 3984 4841
Giải năm 1538 1116 9760
9404 7906 7237
Giải sáu 108 616 731
Giải bảy 96 81 35 00
ĐầuLô tô
000, 04, 04, 06, 08
115, 16, 16, 16
2
331, 32, 35, 37, 38
440, 40, 41, 48
5
660
772, 78, 79
881, 84
995, 96, 96
Thứ tư ngày 21-10-2020 KTTG: 3RP-5RP-10RP-8RP-15RP-14RP
Đặc biệt07043
Giải nhất44111
Giải nhì 38003 35799
Giải ba 36053 21949 03090
28157 68096 26125
Giải tư 6070 9387 5427 8616
Giải năm 4170 5179 3058
1415 1372 0254
Giải sáu 270 815 851
Giải bảy 61 62 64 02
ĐầuLô tô
002, 03
111, 15, 15, 16
225, 27
3
443, 49
551, 53, 54, 57, 58
661, 62, 64
770, 70, 70, 72, 79
887
990, 96, 99
Thứ ba ngày 20-10-2020 KTTG: 15RQ-3RQ-12RQ-11RQ-4RQ-2RQ
Đặc biệt90157
Giải nhất49318
Giải nhì 41817 93470
Giải ba 67476 65881 37237
44164 59594 05200
Giải tư 6726 0297 9623 9801
Giải năm 1285 8030 1710
2836 6037 4639
Giải sáu 125 653 625
Giải bảy 92 72 64 10
ĐầuLô tô
000, 01
110, 10, 17, 18
223, 25, 25, 26
330, 36, 37, 37, 39
4
553, 57
664, 64
770, 72, 76
881, 85
992, 94, 97
Thứ hai ngày 19-10-2020 KTTG: 15RS-8RS-4RS-6RS-9RS-10RS
Đặc biệt18225
Giải nhất46995
Giải nhì 70204 95090
Giải ba 24476 39264 86783
15308 38820 47735
Giải tư 8388 9723 6681 6047
Giải năm 7307 7644 6567
4367 9128 6418
Giải sáu 334 018 291
Giải bảy 46 19 77 09
ĐầuLô tô
004, 07, 08, 09
118, 18, 19
220, 23, 25, 28
334, 35
444, 46, 47
5
664, 67, 67
776, 77
881, 83, 88
990, 91, 95
Chủ nhật ngày 18-10-2020 KTTG: 3RT-6RT-12RT-11RT-8RT-15RT
Đặc biệt62319
Giải nhất09060
Giải nhì 40484 02900
Giải ba 31294 09591 77642
11713 06012 42751
Giải tư 9126 6146 0008 6452
Giải năm 0327 8692 1092
8832 4766 6152
Giải sáu 175 767 483
Giải bảy 54 00 56 62
ĐầuLô tô
000, 00, 08
112, 13, 19
226, 27
332
442, 46
551, 52, 52, 54, 56
660, 62, 66, 67
775
883, 84
991, 92, 92, 94
Thứ bảy ngày 17-10-2020 KTTG: 6RU-11RU-2RU-3RU-16RU-12RU-20RU-15RU
Đặc biệt99469
Giải nhất18769
Giải nhì 94451 50102
Giải ba 36129 33997 24679
83445 60238 87921
Giải tư 3070 8848 0414 7478
Giải năm 6518 5938 5335
1300 7211 4133
Giải sáu 892 149 201
Giải bảy 13 00 09 18
ĐầuLô tô
000, 00, 01, 02, 09
111, 13, 14, 18, 18
221, 29
333, 35, 38, 38
445, 48, 49
551
669, 69
770, 78, 79
8
992, 97
Thứ sáu ngày 16-10-2020 KTTG: 4RV-8RV-11RV-5RV-7RV-9RV
Đặc biệt14408
Giải nhất28308
Giải nhì 99131 68897
Giải ba 11317 19395 50764
55010 05188 73841
Giải tư 3162 0716 9104 2161
Giải năm 6940 4714 7043
7398 1187 4221
Giải sáu 385 250 857
Giải bảy 00 01 21 04
ĐầuLô tô
000, 01, 04, 04, 08, 08
110, 14, 16, 17
221, 21
331
440, 41, 43
550, 57
661, 62, 64
7
885, 87, 88
995, 97, 98
Thứ năm ngày 15-10-2020 KTTG: 15RX-6RX-9RX-12RX-1RX-10RX
Đặc biệt62428
Giải nhất42840
Giải nhì 13867 38422
Giải ba 87100 43529 98334
47034 95413 95247
Giải tư 5812 5760 0179 6915
Giải năm 3018 6857 2805
6012 7802 2051
Giải sáu 385 480 556
Giải bảy 33 79 50 26
ĐầuLô tô
000, 02, 05
112, 12, 13, 15, 18
222, 26, 28, 29
333, 34, 34
440, 47
550, 51, 56, 57
660, 67
779, 79
880, 85
9
Thứ tư ngày 14-10-2020 KTTG: 14RY-4RY-3RY-2RY-8RY-10RY
Đặc biệt77616
Giải nhất85409
Giải nhì 37819 19062
Giải ba 08017 89916 14642
79504 67126 48176
Giải tư 3235 6995 9996 9403
Giải năm 3027 0825 2791
1082 8613 4205
Giải sáu 260 326 650
Giải bảy 14 81 62 38
ĐầuLô tô
003, 04, 05, 09
113, 14, 16, 16, 17, 19
225, 26, 26, 27
335, 38
442
550
660, 62, 62
776
881, 82
991, 95, 96
Thứ ba ngày 13-10-2020 KTTG: 13RZ-1RZ-14RZ-9RZ-15RZ-12RZ
Đặc biệt46266
Giải nhất06681
Giải nhì 35295 22887
Giải ba 84704 24938 70761
89224 18022 90278
Giải tư 7616 1060 9684 4889
Giải năm 8749 0956 9135
3375 8120 3323
Giải sáu 994 138 363
Giải bảy 14 30 02 51
ĐầuLô tô
002, 04
114, 16
220, 22, 23, 24
330, 35, 38, 38
449
551, 56
660, 61, 63, 66
775, 78
881, 84, 87, 89
994, 95
Thứ hai ngày 12-10-2020 KTTG: 3QA-8QA-7QA-10QA-15QA-4QA
Đặc biệt25618
Giải nhất70158
Giải nhì 66040 22038
Giải ba 72820 92705 57835
15065 89596 94310
Giải tư 8710 1871 6614 6842
Giải năm 0176 0265 1931
7403 7804 3784
Giải sáu 896 333 795
Giải bảy 71 75 28 12
ĐầuLô tô
003, 04, 05
110, 10, 12, 14, 18
220, 28
331, 33, 35, 38
440, 42
558
665, 65
771, 71, 75, 76
884
995, 96, 96
Chủ nhật ngày 11-10-2020 KTTG: 15QB-2QB-1QB-13QB-10QB-12QB
Đặc biệt82094
Giải nhất58766
Giải nhì 86108 28009
Giải ba 24011 61772 90318
97968 20020 46056
Giải tư 5612 9311 6626 1637
Giải năm 6873 9625 9249
8704 8773 6260
Giải sáu 065 200 478
Giải bảy 46 65 39 35
ĐầuLô tô
000, 04, 08, 09
111, 11, 12, 18
220, 25, 26
335, 37, 39
446, 49
556
660, 65, 65, 66, 68
772, 73, 73, 78
8
994
Thứ bảy ngày 10-10-2020 KTTG: 11QC-5QC-9QC-15QC-10QC-1QC
Đặc biệt52248
Giải nhất01993
Giải nhì 73977 89571
Giải ba 50225 37259 71443
75177 80919 81001
Giải tư 0823 1371 3782 0257
Giải năm 9598 3574 2714
1686 1702 1384
Giải sáu 666 648 703
Giải bảy 83 29 19 72
ĐầuLô tô
001, 02, 03
114, 19, 19
223, 25, 29
3
443, 48, 48
557, 59
666
771, 71, 72, 74, 77, 77
882, 83, 84, 86
993, 98
Thứ sáu ngày 09-10-2020 KTTG: 7QD-4QD-11QD-8QD-12QD-15QD
Đặc biệt60541
Giải nhất68899
Giải nhì 42547 04938
Giải ba 95542 06347 57821
86104 21866 92438
Giải tư 7787 3453 1909 9347
Giải năm 1514 2101 2988
3933 7102 8025
Giải sáu 513 540 771
Giải bảy 22 01 63 96
ĐầuLô tô
001, 01, 02, 04, 09
113, 14
221, 22, 25
333, 38, 38
440, 41, 42, 47, 47, 47
553
663, 66
771
887, 88
996, 99
Thứ năm ngày 08-10-2020 KTTG: 1QE-8QE-6QE-5QE-9QE-7QE
Đặc biệt09726
Giải nhất69001
Giải nhì 88521 72106
Giải ba 33089 50376 22475
50825 64991 56524
Giải tư 4190 1276 4568 9341
Giải năm 9892 1594 3719
7089 7169 7046
Giải sáu 279 525 804
Giải bảy 37 76 30 73
ĐầuLô tô
001, 04, 06
119
221, 24, 25, 25, 26
330, 37
441, 46
5
668, 69
773, 75, 76, 76, 76, 79
889, 89
990, 91, 92, 94
Thứ tư ngày 07-10-2020 KTTG: 1QF-8QF-14QF-7QF-4QF-15QF
Đặc biệt19665
Giải nhất99139
Giải nhì 08653 04815
Giải ba 50762 50915 26994
82798 79209 97336
Giải tư 1130 7889 3912 2590
Giải năm 1767 0238 3684
5193 9615 1584
Giải sáu 319 120 375
Giải bảy 70 44 41 03
ĐầuLô tô
003, 09
112, 15, 15, 15, 19
220
330, 36, 38, 39
441, 44
553
662, 65, 67
770, 75
884, 84, 89
990, 93, 94, 98
Thứ ba ngày 06-10-2020 KTTG: 13QG-14QG-11QG-7QG-4QG-1QG
Đặc biệt34965
Giải nhất91685
Giải nhì 89331 22853
Giải ba 54281 12371 64157
61127 34092 21386
Giải tư 2235 7767 3929 2457
Giải năm 4940 7983 9776
0199 2589 5353
Giải sáu 448 554 438
Giải bảy 51 93 06 50
ĐầuLô tô
006
1
227, 29
331, 35, 38
440, 48
550, 51, 53, 53, 54, 57, 57
665, 67
771, 76
881, 83, 85, 86, 89
992, 93, 99
Thứ hai ngày 05-10-2020 KTTG: 4QH-11QH-14QH-9QH-5QH-7QH
Đặc biệt20823
Giải nhất08394
Giải nhì 17392 35179
Giải ba 59391 89387 48578
59291 36922 21144
Giải tư 4145 0266 5004 7744
Giải năm 3429 8823 2542
3715 0126 0785
Giải sáu 613 276 994
Giải bảy 77 26 71 45
ĐầuLô tô
004
113, 15
222, 23, 23, 26, 26, 29
3
442, 44, 44, 45, 45
5
666
771, 76, 77, 78, 79
885, 87
991, 91, 92, 94, 94
Chủ nhật ngày 04-10-2020 KTTG: 13QK-9QK-6QK-5QK-11QK-8QK
Đặc biệt80489
Giải nhất60525
Giải nhì 29489 40090
Giải ba 23094 98309 88480
17207 83668 83828
Giải tư 6806 8759 0294 6830
Giải năm 9890 7466 6063
1097 7618 6992
Giải sáu 348 021 852
Giải bảy 48 20 49 44
ĐầuLô tô
006, 07, 09
118
220, 21, 25, 28
330
444, 48, 48, 49
552, 59
663, 66, 68
7
880, 89, 89
990, 90, 92, 94, 94, 97
Thứ bảy ngày 03-10-2020 KTTG: 4QL-2QL-13QL-7QL-11QL-15QL
Đặc biệt49797
Giải nhất35496
Giải nhì 91712 19994
Giải ba 92841 89268 30971
51036 80833 15865
Giải tư 0583 0273 4477 4096
Giải năm 9181 1943 3206
9862 7280 2797
Giải sáu 170 823 952
Giải bảy 13 88 30 04
ĐầuLô tô
004, 06
112, 13
223
330, 33, 36
441, 43
552
662, 65, 68
770, 71, 73, 77
880, 81, 83, 88
994, 96, 96, 97, 97
Thứ sáu ngày 02-10-2020 KTTG: 3QM-12QM-2QM-1QM-8QM-9QM
Đặc biệt99600
Giải nhất25157
Giải nhì 41602 01801
Giải ba 07691 61779 63586
48562 13837 36479
Giải tư 7790 1983 3930 3449
Giải năm 4849 8407 9054
4528 0931 3793
Giải sáu 521 680 821
Giải bảy 90 38 21 02
ĐầuLô tô
000, 01, 02, 02, 07
1
221, 21, 21, 28
330, 31, 37, 38
449, 49
554, 57
662
779, 79
880, 83, 86
990, 90, 91, 93
Thứ năm ngày 01-10-2020 KTTG: 4QN-13QN-8QN-6QN-12QN-10QN
Đặc biệt03418
Giải nhất94194
Giải nhì 66790 17023
Giải ba 73037 94292 39168
44134 44372 48295
Giải tư 9929 3101 9067 0002
Giải năm 9860 0542 5834
0323 9216 4065
Giải sáu 969 118 886
Giải bảy 16 63 89 61
ĐầuLô tô
001, 02
116, 16, 18, 18
223, 23, 29
334, 34, 37
442
5
660, 61, 63, 65, 67, 68, 69
772
886, 89
990, 92, 94, 95
Thứ tư ngày 30-09-2020 KTTG: 6QP-10QP-1QP-2QP-5QP-12QP
Đặc biệt64268
Giải nhất90923
Giải nhì 96597 86668
Giải ba 42612 48592 79845
95576 87854 75671
Giải tư 4348 0647 6923 6488
Giải năm 4943 7021 8549
1240 6108 2375
Giải sáu 721 353 311
Giải bảy 05 19 02 58
ĐầuLô tô
002, 05, 08
111, 12, 19
221, 21, 23, 23
3
440, 43, 45, 47, 48, 49
553, 54, 58
668, 68
771, 75, 76
888
992, 97

Sổ kết quả - tra cứu kết quả xổ số miền bắc cập nhật thông tin kết quả tổng hợp, bạn có thể xem kết quả hôm nay, hay xsmb 30 ngày, xsmb 100 ngày, tối đa là 300 ngày. Sổ kết quả của chúng tôi giúp bạn theo dõi 1 cách nhanh nhất tiện nhất, không cần phải ghi chép ra sổ sách rất khó để theo dõi. Sổ KQ của ketquade.net cập nhật trên hệ thống và lưu lại vĩnh viễn nên khi nào cần chỉ cần bạn chọn khoảng thời gian hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ kết quả của từng giải cho bạn.

Để truy cập tra cứu xsmb và thông tin sổ kết quả quí khách làm như sau :

Tại menu bấm chọn vào sổ kết quả, sau đó bạn chọn tỉnh thành nếu muốn xem những tỉnh không phải miền bắc, kế đó bạn chọn ngày nếu muốn lùi về sâu hơn, còn không có nhu cầu bạn có thể để mặc định. Bước cuối cùng cũng có thể để mặc định, chúng tôi để nó là 30 ngày, nếu muốn bạn có thể tăng lên 50 ngày, 100 ngày, 300 ngày hãy tùy chỉnh để có thể tra cứu kqxsmb tiện nhất.

Phía tay trái của các bạn là bảng kết quả từ giải đặc biệt đến giải 7, phía tay trái sẽ hiện thị các lô 2 số về hôm đó (mầu đỏ tượng trưng cho lô về đề).

Có 1 sự nhầm lẫn rất dễ thương của người việt nam ta đó là giữa "so ket qua" và "xo ket qua". Nhưng không sao mọi con đường dẫn đến đây đều hiển đúng cho bạn tổng hợp kqxsmb chuẩn xác nhất, cập nhật ngay khi đài vừa quay.

Xem thêm kết quả XSMB trực tiếp tất cả các ngày, tháng, năm tại đây

Chúc các bạn may mắn với những con số bạn đã chọn.