Sổ kết quả - Sổ kết quả miền Bắc 30 ngày

Sổ kết quả

ngày

Sổ kết quả Miền Bắc – Tổng hợp kết quả xổ số XSMB

Thứ năm ngày 15-04-2021 KTTG: 14AU-1AU-2AU-11AU-6AU-12AU
Đặc biệt90982
Giải nhất05942
Giải nhì 63537 27846
Giải ba 08216 97437 70544
95936 32700 64061
Giải tư 4137 0303 2119 8210
Giải năm 9246 4010 6842
6549 1334 5906
Giải sáu 523 665 973
Giải bảy 61 32 56 62
ĐầuLô tô
000, 03, 06
110, 10, 16, 19
223
332, 34, 36, 37, 37, 37
442, 42, 44, 46, 46, 49
556
661, 61, 62, 65
773
882
9
Thứ tư ngày 14-04-2021 KTTG: 12AT-11AT-8AT-10AT-13AT-5AT
Đặc biệt74295
Giải nhất92214
Giải nhì 85483 61076
Giải ba 72559 48815 40538
49532 49167 21320
Giải tư 4111 2072 6501 7996
Giải năm 9523 1051 5798
9184 3348 1405
Giải sáu 135 132 102
Giải bảy 39 80 82 38
ĐầuLô tô
001, 02, 05
111, 14, 15
220, 23
332, 32, 35, 38, 38, 39
448
551, 59
667
772, 76
880, 82, 83, 84
995, 96, 98
Thứ ba ngày 13-04-2021 KTTG: 10AS-1AS-9AS-11AS-15AS-4AS
Đặc biệt29405
Giải nhất36317
Giải nhì 91982 14199
Giải ba 88411 82665 10594
93756 08443 37852
Giải tư 0292 2980 7500 4753
Giải năm 0456 4980 7105
4130 3798 1607
Giải sáu 287 955 847
Giải bảy 97 74 36 21
ĐầuLô tô
000, 05, 05, 07
111, 17
221
330, 36
443, 47
552, 53, 55, 56, 56
665
774
880, 80, 82, 87
992, 94, 97, 98, 99
Thứ hai ngày 12-04-2021 KTTG: 2AR-5AR-6AR-13AR-11AR-17AR-7AR-9AR
Đặc biệt86039
Giải nhất31145
Giải nhì 18498 98082
Giải ba 98245 31416 10849
92752 30862 66716
Giải tư 8667 2436 7346 9819
Giải năm 3732 7416 9015
0599 7299 6184
Giải sáu 120 072 542
Giải bảy 70 97 16 88
ĐầuLô tô
0
115, 16, 16, 16, 16, 19
220
332, 36, 39
442, 45, 45, 46, 49
552
662, 67
770, 72
882, 84, 88
997, 98, 99, 99
Chủ nhật ngày 11-04-2021 KTTG: 3AQ-12AQ-7AQ-4AQ-6AQ-5AQ
Đặc biệt29013
Giải nhất13305
Giải nhì 66567 43230
Giải ba 99122 04949 71530
82148 72456 78719
Giải tư 5096 9766 4238 7800
Giải năm 7180 2825 0497
1488 4929 5621
Giải sáu 821 034 271
Giải bảy 87 80 83 23
ĐầuLô tô
000, 05
113, 19
221, 21, 22, 23, 25, 29
330, 30, 34, 38
448, 49
556
666, 67
771
880, 80, 83, 87, 88
996, 97
Thứ bảy ngày 10-04-2021 KTTG: 3AP-1AP-4AP-10AP-14AP-15AP
Đặc biệt85313
Giải nhất55176
Giải nhì 79036 28577
Giải ba 94383 79058 53998
29626 30944 46987
Giải tư 4695 6882 5660 7075
Giải năm 5263 9971 5237
5381 3743 2306
Giải sáu 452 292 746
Giải bảy 86 54 27 64
ĐầuLô tô
006
113
226, 27
336, 37
443, 44, 46
552, 54, 58
660, 63, 64
771, 75, 76, 77
881, 82, 83, 86, 87
992, 95, 98
Thứ sáu ngày 09-04-2021 KTTG: 1AN-5AN-9AN-15AN-12AN-11AN
Đặc biệt52070
Giải nhất62954
Giải nhì 37646 88703
Giải ba 04269 02791 35381
80397 16804 02753
Giải tư 0651 7692 1233 6875
Giải năm 7439 7249 5341
9918 3352 8215
Giải sáu 262 484 531
Giải bảy 93 83 95 71
ĐầuLô tô
003, 04
115, 18
2
331, 33, 39
441, 46, 49
551, 52, 53, 54
662, 69
770, 71, 75
881, 83, 84
991, 92, 93, 95, 97
Thứ năm ngày 08-04-2021 KTTG: 8AM-9AM-11AM-14AM-2AM-15AM
Đặc biệt63904
Giải nhất56240
Giải nhì 48222 98507
Giải ba 32353 37133 28267
86742 62636 80484
Giải tư 9490 4218 8779 1522
Giải năm 0179 6710 1978
3940 9894 6237
Giải sáu 307 084 531
Giải bảy 11 03 47 86
ĐầuLô tô
003, 04, 07, 07
110, 11, 18
222, 22
331, 33, 36, 37
440, 40, 42, 47
553
667
778, 79, 79
884, 84, 86
990, 94
Thứ tư ngày 07-04-2021 KTTG: 5AL-12AL-7AL-15AL-6AL-8AL
Đặc biệt97675
Giải nhất55528
Giải nhì 55398 29818
Giải ba 54673 41639 66052
64142 06759 99796
Giải tư 2370 2784 4435 5716
Giải năm 5498 3510 4504
0800 2973 2388
Giải sáu 693 603 533
Giải bảy 13 70 81 56
ĐầuLô tô
000, 03, 04
110, 13, 16, 18
228
333, 35, 39
442
552, 56, 59
6
770, 70, 73, 73, 75
881, 84, 88
993, 96, 98, 98
Thứ ba ngày 06-04-2021 KTTG: 13AK-11AK-15AK-7AK-8AK-14AK
Đặc biệt94659
Giải nhất32768
Giải nhì 30053 32214
Giải ba 82444 37646 05925
98134 53057 59774
Giải tư 3093 7900 9644 2848
Giải năm 4145 6351 2593
6611 6182 7360
Giải sáu 947 201 559
Giải bảy 44 45 01 74
ĐầuLô tô
000, 01, 01
111, 14
225
334
444, 44, 44, 45, 45, 46, 47, 48
551, 53, 57, 59, 59
660, 68
774, 74
882
993, 93
Thứ hai ngày 05-04-2021 KTTG: 6AH-10AH-8AH-7AH-4AH-5AH
Đặc biệt06800
Giải nhất39251
Giải nhì 67548 65874
Giải ba 16912 12006 71395
44182 32715 94059
Giải tư 8360 0691 7008 6286
Giải năm 8957 2843 8568
1042 3781 4361
Giải sáu 826 667 396
Giải bảy 56 25 87 11
ĐầuLô tô
000, 06, 08
111, 12, 15
225, 26
3
442, 43, 48
551, 56, 57, 59
660, 61, 67, 68
774
881, 82, 86, 87
991, 95, 96
Chủ nhật ngày 04-04-2021 KTTG: 12AG-14AG-4AG-10AG-15AG-6AG
Đặc biệt16278
Giải nhất81109
Giải nhì 23429 38390
Giải ba 32435 42574 99911
09241 21291 55658
Giải tư 4655 9197 2481 8641
Giải năm 4142 1733 4329
9404 6699 3373
Giải sáu 914 344 224
Giải bảy 54 37 36 65
ĐầuLô tô
004, 09
111, 14
224, 29, 29
333, 35, 36, 37
441, 41, 42, 44
554, 55, 58
665
773, 74, 78
881
990, 91, 97, 99
Thứ bảy ngày 03-04-2021 KTTG: 13AF-14AF-2AF-4AF-6AF-1AF
Đặc biệt44110
Giải nhất17391
Giải nhì 84538 71325
Giải ba 62417 76030 75577
17381 07633 55283
Giải tư 5308 6513 4361 3366
Giải năm 6274 9435 6510
4763 6705 8537
Giải sáu 391 286 595
Giải bảy 03 28 67 75
ĐầuLô tô
003, 05, 08
110, 10, 13, 17
225, 28
330, 33, 35, 37, 38
4
5
661, 63, 66, 67
774, 75, 77
881, 83, 86
991, 91, 95
Thứ sáu ngày 02-04-2021 KTTG: 10AE-2AE-15AE-7AE-3AE-1AE
Đặc biệt01795
Giải nhất99808
Giải nhì 58658 90819
Giải ba 54406 82291 94848
61086 13666 06582
Giải tư 6068 4967 7881 1343
Giải năm 5616 5817 9615
1888 6782 6750
Giải sáu 933 952 851
Giải bảy 10 15 43 45
ĐầuLô tô
006, 08
110, 15, 15, 16, 17, 19
2
333
443, 43, 45, 48
550, 51, 52, 58
666, 67, 68
7
881, 82, 82, 86, 88
991, 95
Thứ năm ngày 01-04-2021 KTTG: 7AD-15AD-8AD-4AD-11AD-9AD
Đặc biệt50393
Giải nhất32377
Giải nhì 57201 27882
Giải ba 05554 71829 21211
99596 51252 66003
Giải tư 8236 6787 8798 1677
Giải năm 8702 8801 3261
7137 7029 8319
Giải sáu 105 622 618
Giải bảy 65 72 07 23
ĐầuLô tô
001, 01, 02, 03, 05, 07
111, 18, 19
222, 23, 29, 29
336, 37
4
552, 54
661, 65
772, 77, 77
882, 87
993, 96, 98
Thứ tư ngày 31-03-2021 KTTG: 9AC-5AC-11AC-2AC-6AC-1AC
Đặc biệt06996
Giải nhất71928
Giải nhì 98750 07368
Giải ba 91571 10665 00818
68013 49576 58931
Giải tư 2288 6440 4456 9463
Giải năm 3920 6744 4442
0492 7358 7055
Giải sáu 578 779 351
Giải bảy 16 39 03 54
ĐầuLô tô
003
113, 16, 18
220, 28
331, 39
440, 42, 44
550, 51, 54, 55, 56, 58
663, 65, 68
771, 76, 78, 79
888
992, 96
Thứ ba ngày 30-03-2021 KTTG: 2AB-4AB-13AB-14AB-6AB-10AB
Đặc biệt49255
Giải nhất06649
Giải nhì 23570 97897
Giải ba 17815 78585 28443
63237 25403 81764
Giải tư 0137 4313 4219 2492
Giải năm 5514 5159 5418
2343 9268 8470
Giải sáu 089 068 072
Giải bảy 64 50 81 58
ĐầuLô tô
003
113, 14, 15, 18, 19
2
337, 37
443, 43, 49
550, 55, 58, 59
664, 64, 68, 68
770, 70, 72
881, 85, 89
992, 97
Thứ hai ngày 29-03-2021 KTTG: 7ZA-13ZA-4ZA-5ZA-2ZA-14ZA
Đặc biệt03000
Giải nhất18982
Giải nhì 14238 86862
Giải ba 55248 47663 90612
81990 83058 61270
Giải tư 9699 3403 0658 4672
Giải năm 4094 3499 2994
3125 2070 8140
Giải sáu 557 201 856
Giải bảy 62 89 08 73
ĐầuLô tô
000, 01, 03, 08
112
225
338
440, 48
556, 57, 58, 58
662, 62, 63
770, 70, 72, 73
882, 89
990, 94, 94, 99, 99
Chủ nhật ngày 28-03-2021 KTTG: 14ZB-6ZB-2ZB-4ZB-12ZB-11ZB
Đặc biệt31295
Giải nhất59812
Giải nhì 31307 66685
Giải ba 76613 55369 44339
80508 61477 57903
Giải tư 6889 5598 6663 8480
Giải năm 2820 3105 1067
9742 9053 5754
Giải sáu 383 080 449
Giải bảy 28 55 35 70
ĐầuLô tô
003, 05, 07, 08
112, 13
220, 28
335, 39
442, 49
553, 54, 55
663, 67, 69
770, 77
880, 80, 83, 85, 89
995, 98
Thứ bảy ngày 27-03-2021 KTTG: 2ZC-10ZC-13ZC-11ZC-12ZC-8ZC
Đặc biệt54601
Giải nhất19860
Giải nhì 88938 20323
Giải ba 48117 20172 64229
45932 08531 13792
Giải tư 8074 4492 5054 9894
Giải năm 0740 2383 7943
8343 3910 8738
Giải sáu 105 231 364
Giải bảy 41 56 54 45
ĐầuLô tô
001, 05
110, 17
223, 29
331, 31, 32, 38, 38
440, 41, 43, 43, 45
554, 54, 56
660, 64
772, 74
883
992, 92, 94
Thứ sáu ngày 26-03-2021 KTTG: 9ZD-2ZD-12ZD-13ZD-14ZD-1ZD
Đặc biệt72042
Giải nhất68063
Giải nhì 25311 29971
Giải ba 83206 86522 85186
75709 65955 63349
Giải tư 6509 7975 0671 5763
Giải năm 4368 4718 7579
0026 5589 9488
Giải sáu 338 783 541
Giải bảy 59 57 29 76
ĐầuLô tô
006, 09, 09
111, 18
222, 26, 29
338
441, 42, 49
555, 57, 59
663, 63, 68
771, 71, 75, 76, 79
883, 86, 88, 89
9
Thứ năm ngày 25-03-2021 KTTG: 7ZE-6ZE-3ZE-4ZE-10ZE-14ZE
Đặc biệt44219
Giải nhất17263
Giải nhì 51334 63993
Giải ba 88090 37457 15226
74880 18603 58173
Giải tư 8818 7907 7204 0127
Giải năm 4269 1805 1836
5259 8452 6811
Giải sáu 888 890 213
Giải bảy 24 06 22 91
ĐầuLô tô
003, 04, 05, 06, 07
111, 13, 18, 19
222, 24, 26, 27
334, 36
4
552, 57, 59
663, 69
773
880, 88
990, 90, 91, 93
Thứ tư ngày 24-03-2021 KTTG: 6ZF-12ZF-10ZF-5ZF-3ZF-2ZF
Đặc biệt66438
Giải nhất51768
Giải nhì 94610 10009
Giải ba 41759 79404 04206
82740 54417 72007
Giải tư 6962 9851 8259 4138
Giải năm 6850 5788 2934
3969 5970 8902
Giải sáu 461 121 060
Giải bảy 27 91 25 02
ĐầuLô tô
002, 02, 04, 06, 07, 09
110, 17
221, 25, 27
334, 38, 38
440
550, 51, 59, 59
660, 61, 62, 68, 69
770
888
991
Thứ ba ngày 23-03-2021 KTTG: 2ZG-5ZG-13ZG-4ZG-7ZG-10ZG
Đặc biệt85639
Giải nhất30063
Giải nhì 95547 39052
Giải ba 94653 56116 35594
68298 18107 43978
Giải tư 7384 6503 9374 5817
Giải năm 4654 7854 8140
3821 5628 8489
Giải sáu 166 489 122
Giải bảy 78 29 57 41
ĐầuLô tô
003, 07
116, 17
221, 22, 28, 29
339
440, 41, 47
552, 53, 54, 54, 57
663, 66
774, 78, 78
884, 89, 89
994, 98
Thứ hai ngày 22-03-2021 KTTG: 8ZH-7ZH-11ZH-3ZH-1ZH-10ZH
Đặc biệt54315
Giải nhất31746
Giải nhì 44561 88751
Giải ba 11374 28144 68702
52836 24984 73255
Giải tư 4210 8981 9941 3086
Giải năm 0966 3268 5138
9249 4011 0526
Giải sáu 209 205 919
Giải bảy 55 78 59 37
ĐầuLô tô
002, 05, 09
110, 11, 15, 19
226
336, 37, 38
441, 44, 46, 49
551, 55, 55, 59
661, 66, 68
774, 78
881, 84, 86
9
Chủ nhật ngày 21-03-2021 KTTG: 5ZK-3ZK-13ZK-8ZK-9ZK-14ZK
Đặc biệt68140
Giải nhất32393
Giải nhì 93839 56403
Giải ba 65114 04662 27967
17866 80267 40765
Giải tư 3640 3582 0360 1661
Giải năm 3071 3782 5562
2884 7734 7633
Giải sáu 556 562 535
Giải bảy 05 17 02 51
ĐầuLô tô
002, 03, 05
114, 17
2
333, 34, 35, 39
440, 40
551, 56
660, 61, 62, 62, 62, 65, 66, 67, 67
771
882, 82, 84
993
Thứ bảy ngày 20-03-2021 KTTG: 4ZL-2ZL-14ZL-5ZL-9ZL-7ZL
Đặc biệt97438
Giải nhất44237
Giải nhì 60631 28008
Giải ba 34118 15472 33743
63920 20211 95572
Giải tư 4348 4838 1668 7448
Giải năm 9827 0689 5421
9339 0196 0659
Giải sáu 905 348 884
Giải bảy 49 76 66 51
ĐầuLô tô
005, 08
111, 18
220, 21, 27
331, 37, 38, 38, 39
443, 48, 48, 48, 49
551, 59
666, 68
772, 72, 76
884, 89
996
Thứ sáu ngày 19-03-2021 KTTG: 15ZM-4ZM-12ZM-7ZM-14ZM-10ZM
Đặc biệt55324
Giải nhất18908
Giải nhì 70030 91699
Giải ba 90308 19045 75389
92951 91232 84593
Giải tư 2005 8178 1585 7805
Giải năm 7278 4100 2748
0506 2443 8326
Giải sáu 820 818 350
Giải bảy 08 93 24 14
ĐầuLô tô
000, 05, 05, 06, 08, 08, 08
114, 18
220, 24, 24, 26
330, 32
443, 45, 48
550, 51
6
778, 78
885, 89
993, 93, 99
Thứ năm ngày 18-03-2021 KTTG: 13ZN-4ZN-11ZN-2ZN-5ZN-9ZN
Đặc biệt37733
Giải nhất24313
Giải nhì 59790 11746
Giải ba 29387 50506 22046
42826 01939 96189
Giải tư 0663 8451 6650 1786
Giải năm 3246 6876 2334
9242 8469 9584
Giải sáu 538 324 284
Giải bảy 66 26 17 31
ĐầuLô tô
006
113, 17
224, 26, 26
331, 33, 34, 38, 39
442, 46, 46, 46
550, 51
663, 66, 69
776
884, 84, 86, 87, 89
990
Thứ tư ngày 17-03-2021 KTTG: 3ZP-5ZP-8ZP-1ZP-6ZP-7ZP
Đặc biệt72152
Giải nhất15227
Giải nhì 32168 99294
Giải ba 49400 49053 48238
87416 21662 18889
Giải tư 8052 3470 4066 1672
Giải năm 1188 0816 2060
1329 9837 1633
Giải sáu 929 899 252
Giải bảy 01 07 02 24
ĐầuLô tô
000, 01, 02, 07
116, 16
224, 27, 29, 29
333, 37, 38
4
552, 52, 52, 53
660, 62, 66, 68
770, 72
888, 89
994, 99
Thứ ba ngày 16-03-2021 KTTG: 2ZQ-4ZQ-13ZQ-7ZQ-15ZQ-8ZQ
Đặc biệt60054
Giải nhất12253
Giải nhì 02974 61732
Giải ba 63111 13564 43038
43486 46295 39933
Giải tư 6851 9112 5908 2766
Giải năm 3785 7116 6216
7614 7139 5333
Giải sáu 614 483 910
Giải bảy 58 06 14 66
ĐầuLô tô
006, 08
110, 11, 12, 14, 14, 14, 16, 16
2
332, 33, 33, 38, 39
4
551, 53, 54, 58
664, 66, 66
774
883, 85, 86
995

Sổ kết quả - tra cứu kết quả xổ số miền bắc cập nhật thông tin kết quả tổng hợp, bạn có thể xem kết quả hôm nay, hay xsmb 30 ngày, xsmb 100 ngày, tối đa là 300 ngày. Sổ kết quả của chúng tôi giúp bạn theo dõi 1 cách nhanh nhất tiện nhất, không cần phải ghi chép ra sổ sách rất khó để theo dõi. Sổ KQ của ketquade.net cập nhật trên hệ thống và lưu lại vĩnh viễn nên khi nào cần chỉ cần bạn chọn khoảng thời gian hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ kết quả của từng giải cho bạn.

Để truy cập tra cứu xsmb và thông tin sổ kết quả quí khách làm như sau :

Tại menu bấm chọn vào sổ kết quả, sau đó bạn chọn tỉnh thành nếu muốn xem những tỉnh không phải miền bắc, kế đó bạn chọn ngày nếu muốn lùi về sâu hơn, còn không có nhu cầu bạn có thể để mặc định. Bước cuối cùng cũng có thể để mặc định, chúng tôi để nó là 30 ngày, nếu muốn bạn có thể tăng lên 50 ngày, 100 ngày, 300 ngày hãy tùy chỉnh để có thể tra cứu kqxsmb tiện nhất.

Phía tay trái của các bạn là bảng kết quả từ giải đặc biệt đến giải 7, phía tay trái sẽ hiện thị các lô 2 số về hôm đó (mầu đỏ tượng trưng cho lô về đề).

Có 1 sự nhầm lẫn rất dễ thương của người việt nam ta đó là giữa "so ket qua" và "xo ket qua". Nhưng không sao mọi con đường dẫn đến đây đều hiển đúng cho bạn tổng hợp kqxsmb chuẩn xác nhất, cập nhật ngay khi đài vừa quay.

Xem thêm kết quả XSMB trực tiếp tất cả các ngày, tháng, năm tại đây

Chúc các bạn may mắn với những con số bạn đã chọn.