nhà cái qh88
nhà cái HR99
nhà cái s555
nhà cái s555
nhà cái 123b
nhà cái 123b
nhà cái bet66
nhà cái bet66
nhà cái mu90

Sổ kết quả - Sổ kết quả miền Bắc 30 ngày

Sổ kết quả

ngày

Sổ kết quả Miền Bắc – Tổng hợp kết quả xổ số XSMB

Thứ tư ngày 22-09-2021 KTTG: 11KM-13KM-6KM-8KM-15KM-4KM
Đặc biệt53873
Giải nhất69507
Giải nhì 02330 17980
Giải ba 73268 26143 12181
96869 58203 78909
Giải tư 8925 3956 3169 7059
Giải năm 1193 3871 8569
0231 5486 4973
Giải sáu 013 531 299
Giải bảy 18 01 12 42
ĐầuLô tô
001, 03, 07, 09
112, 13, 18
225
330, 31, 31
442, 43
556, 59
668, 69, 69, 69
771, 73, 73
880, 81, 86
993, 99
Thứ ba ngày 21-09-2021 KTTG: 15KL-14KL-13KL-4KL-1KL-9KL
Đặc biệt16083
Giải nhất88718
Giải nhì 35830 21024
Giải ba 28362 42642 95525
13345 87483 89228
Giải tư 6183 4094 4091 2619
Giải năm 5877 4901 3912
9172 1608 9055
Giải sáu 013 061 667
Giải bảy 84 29 72 36
ĐầuLô tô
001, 08
112, 13, 18, 19
224, 25, 28, 29
330, 36
442, 45
555
661, 62, 67
772, 72, 77
883, 83, 83, 84
991, 94
Thứ hai ngày 20-09-2021 KTTG: 6KH-13KH-14KH-10KH-8KH-9KH
Đặc biệt74019
Giải nhất39363
Giải nhì 65370 71066
Giải ba 45260 63523 61496
03231 90130 26674
Giải tư 5518 0019 5100 0220
Giải năm 2865 6585 4268
4617 7539 6234
Giải sáu 310 412 482
Giải bảy 24 00 91 19
ĐầuLô tô
000, 00
110, 12, 17, 18, 19, 19, 19
220, 23, 24
330, 31, 34, 39
4
5
660, 63, 65, 66, 68
770, 74
882, 85
991, 96
Chủ nhật ngày 19-09-2021 KTTG: 3KG-4KG-10KG-15KG-1KG-2KG
Đặc biệt45957
Giải nhất46590
Giải nhì 96670 98212
Giải ba 61428 04665 16136
67569 58371 64581
Giải tư 2819 9818 9180 2878
Giải năm 3041 7099 3203
1269 0117 1209
Giải sáu 618 301 042
Giải bảy 32 56 00 04
ĐầuLô tô
000, 01, 03, 04, 09
112, 17, 18, 18, 19
228
332, 36
441, 42
556, 57
665, 69, 69
770, 71, 78
880, 81
990, 99
Thứ bảy ngày 18-09-2021 KTTG: 9KF-2KF-6KF-15KF-8KF-13KF
Đặc biệt93901
Giải nhất29743
Giải nhì 74749 24114
Giải ba 11745 24603 47552
26902 02551 09078
Giải tư 2410 5244 7589 6247
Giải năm 6371 5447 7365
6465 3567 7674
Giải sáu 783 359 506
Giải bảy 36 83 39 17
ĐầuLô tô
001, 02, 03, 06
110, 14, 17
2
336, 39
443, 44, 45, 47, 47, 49
551, 52, 59
665, 65, 67
771, 74, 78
883, 83, 89
9
Thứ sáu ngày 17-09-2021 KTTG: 1KE-9KE-4KE-10KE-12KE-2KE
Đặc biệt35330
Giải nhất90315
Giải nhì 57179 80432
Giải ba 55894 21451 13005
89719 57160 48276
Giải tư 6690 5579 3410 0178
Giải năm 4358 3330 7399
5849 4867 6289
Giải sáu 277 553 366
Giải bảy 41 75 29 78
ĐầuLô tô
005
110, 15, 19
229
330, 30, 32
441, 49
551, 53, 58
660, 66, 67
775, 76, 77, 78, 78, 79, 79
889
990, 94, 99
Thứ năm ngày 16-09-2021 KTTG: 2KD-12KD-4KD-8KD-7KD-10KD
Đặc biệt12093
Giải nhất15382
Giải nhì 00130 21943
Giải ba 50448 80082 64043
98242 01132 53130
Giải tư 8475 5930 6507 0597
Giải năm 9265 2047 3694
8132 8300 6759
Giải sáu 984 963 471
Giải bảy 39 23 97 19
ĐầuLô tô
000, 07
119
223
330, 30, 30, 32, 32, 39
442, 43, 43, 47, 48
559
663, 65
771, 75
882, 82, 84
993, 94, 97, 97
Thứ tư ngày 15-09-2021 KTTG: 12KC-2KC-5KC-14KC-15KC-7KC
Đặc biệt04965
Giải nhất26381
Giải nhì 75078 09937
Giải ba 87750 14292 31642
19830 46057 14725
Giải tư 3447 5262 3595 5888
Giải năm 8882 5706 6266
5117 4340 5870
Giải sáu 534 904 082
Giải bảy 14 12 39 42
ĐầuLô tô
004, 06
112, 14, 17
225
330, 34, 37, 39
440, 42, 42, 47
550, 57
662, 65, 66
770, 78
881, 82, 82, 88
992, 95
Thứ ba ngày 14-09-2021 KTTG: 7KB-3KB-4KB-1KB-11KB-10KB
Đặc biệt32159
Giải nhất81460
Giải nhì 01050 23826
Giải ba 50064 32174 32284
79576 35652 46767
Giải tư 2910 5131 4210 3314
Giải năm 3955 0979 1384
0082 7704 8538
Giải sáu 921 400 284
Giải bảy 08 71 52 49
ĐầuLô tô
000, 04, 08
110, 10, 14
221, 26
331, 38
449
550, 52, 52, 55, 59
660, 64, 67
771, 74, 76, 79
882, 84, 84, 84
9
Thứ hai ngày 13-09-2021 KTTG: 7KA-1KA-4KA-9KA-13KA-15KA
Đặc biệt95548
Giải nhất68227
Giải nhì 53476 18423
Giải ba 59313 10761 02884
22998 26134 12546
Giải tư 0146 5730 8572 0808
Giải năm 9635 3032 0184
8384 1790 7601
Giải sáu 564 591 957
Giải bảy 83 09 99 32
ĐầuLô tô
001, 08, 09
113
223, 27
330, 32, 32, 34, 35
446, 46, 48
557
661, 64
772, 76
883, 84, 84, 84
990, 91, 98, 99
Chủ nhật ngày 12-09-2021 KTTG: 7HZ-2HZ-1HZ-13HZ-10HZ-14HZ
Đặc biệt23349
Giải nhất65096
Giải nhì 37636 14585
Giải ba 82711 01984 10108
63761 80426 18098
Giải tư 8650 6413 3653 9598
Giải năm 0444 1083 4230
5098 5783 5883
Giải sáu 265 113 308
Giải bảy 51 73 00 47
ĐầuLô tô
000, 08, 08
111, 13, 13
226
330, 36
444, 47, 49
550, 51, 53
661, 65
773
883, 83, 83, 84, 85
996, 98, 98, 98
Thứ bảy ngày 11-09-2021 KTTG: 7HY-8HY-15HY-4HY-10HY-1HY
Đặc biệt26654
Giải nhất20585
Giải nhì 51339 80495
Giải ba 73145 54425 13470
95180 51294 10392
Giải tư 6147 1153 8442 6773
Giải năm 8484 0277 8909
5947 1763 3538
Giải sáu 496 219 658
Giải bảy 13 51 11 19
ĐầuLô tô
009
111, 13, 19, 19
225
338, 39
442, 45, 47, 47
551, 53, 54, 58
663
770, 73, 77
880, 84, 85
992, 94, 95, 96
Thứ sáu ngày 10-09-2021 KTTG: 2HX-3HX-5HX-4HX-13HX-10HX
Đặc biệt04529
Giải nhất92073
Giải nhì 44668 76193
Giải ba 78657 91786 40075
69216 56628 26266
Giải tư 7728 8549 2347 4738
Giải năm 4908 4367 5962
3741 4361 8143
Giải sáu 101 128 722
Giải bảy 11 19 76 60
ĐầuLô tô
001, 08
111, 16, 19
222, 28, 28, 28, 29
338
441, 43, 47, 49
557
660, 61, 62, 66, 67, 68
773, 75, 76
886
993
Thứ năm ngày 09-09-2021 KTTG: 14HV-12HV-7HV-1HV-8HV-9HV
Đặc biệt63724
Giải nhất90250
Giải nhì 27565 39894
Giải ba 85981 07295 58350
75168 41562 68741
Giải tư 7095 0862 7517 3188
Giải năm 9755 1527 1804
9526 0958 7540
Giải sáu 989 912 786
Giải bảy 31 71 84 78
ĐầuLô tô
004
112, 17
224, 26, 27
331
440, 41
550, 50, 55, 58
662, 62, 65, 68
771, 78
881, 84, 86, 88, 89
994, 95, 95
Thứ tư ngày 08-09-2021 KTTG: 4HU-14HU-5HU-9HU-10HU-6HU
Đặc biệt14938
Giải nhất66613
Giải nhì 59445 87852
Giải ba 93619 55792 12858
77312 45405 94877
Giải tư 0218 2782 4363 7981
Giải năm 1841 2808 1296
7899 9779 2245
Giải sáu 050 787 635
Giải bảy 07 29 99 51
ĐầuLô tô
005, 07, 08
112, 13, 18, 19
229
335, 38
441, 45, 45
550, 51, 52, 58
663
777, 79
881, 82, 87
992, 96, 99, 99
Thứ ba ngày 07-09-2021 KTTG: 17HT-10HT-14HT-15HT-2HT-8HT-4HT-18HT
Đặc biệt10765
Giải nhất61705
Giải nhì 04965 95940
Giải ba 78027 81976 45092
54037 69856 05269
Giải tư 8236 3319 1375 3908
Giải năm 0025 8622 3484
7341 7235 5501
Giải sáu 367 568 645
Giải bảy 15 70 04 68
ĐầuLô tô
001, 04, 05, 08
115, 19
222, 25, 27
335, 36, 37
440, 41, 45
556
665, 65, 67, 68, 68, 69
770, 75, 76
884
992
Thứ hai ngày 06-09-2021 KTTG: 12HS-6HS-4HS-9HS-3HS-1HS
Đặc biệt87728
Giải nhất88415
Giải nhì 19940 44927
Giải ba 26793 17788 33474
52904 88310 77646
Giải tư 1183 9036 7786 1612
Giải năm 8192 9483 3950
4803 7481 1667
Giải sáu 792 575 369
Giải bảy 71 02 19 65
ĐầuLô tô
002, 03, 04
110, 12, 15, 19
227, 28
336
440, 46
550
665, 67, 69
771, 74, 75
881, 83, 83, 86, 88
992, 92, 93
Chủ nhật ngày 05-09-2021 KTTG: 7HR-12HR-11HR-6HR-2HR-9HR
Đặc biệt17061
Giải nhất06266
Giải nhì 07805 99731
Giải ba 35197 62447 38742
44270 91965 85395
Giải tư 7408 5283 5353 8189
Giải năm 2833 0651 5006
2480 9391 7041
Giải sáu 810 437 976
Giải bảy 10 21 51 11
ĐầuLô tô
005, 06, 08
110, 10, 11
221
331, 33, 37
441, 42, 47
551, 51, 53
661, 65, 66
770, 76
880, 83, 89
991, 95, 97
Thứ bảy ngày 04-09-2021 KTTG: 13HQ-15HQ-1HQ-5HQ-4HQ-10HQ
Đặc biệt29855
Giải nhất28539
Giải nhì 81656 35270
Giải ba 52786 21877 28766
80636 88321 37142
Giải tư 2287 8360 9211 3355
Giải năm 9497 6858 4094
1111 9263 1312
Giải sáu 945 111 675
Giải bảy 38 80 06 35
ĐầuLô tô
006
111, 11, 11, 12
221
335, 36, 38, 39
442, 45
555, 55, 56, 58
660, 63, 66
770, 75, 77
880, 86, 87
994, 97
Thứ sáu ngày 03-09-2021 KTTG: 10HP-15HP-1HP-8HP-2HP-9HP
Đặc biệt11660
Giải nhất20874
Giải nhì 09983 75655
Giải ba 59596 90286 10824
22663 11822 60224
Giải tư 7325 0124 3107 1380
Giải năm 7981 7188 1074
9313 4454 6185
Giải sáu 916 546 080
Giải bảy 24 09 27 19
ĐầuLô tô
007, 09
113, 16, 19
222, 24, 24, 24, 24, 25, 27
3
446
554, 55
660, 63
774, 74
880, 80, 81, 83, 85, 86, 88
996
Thứ năm ngày 02-09-2021 KTTG: 11HN-7HN-5HN-1HN-15HN-6HN
Đặc biệt77764
Giải nhất46570
Giải nhì 92077 43731
Giải ba 11539 32838 00741
00686 29751 38293
Giải tư 0734 2048 9688 5902
Giải năm 5943 8433 6675
2531 7940 9787
Giải sáu 655 119 853
Giải bảy 27 09 41 90
ĐầuLô tô
002, 09
119
227
331, 31, 33, 34, 38, 39
440, 41, 41, 43, 48
551, 53, 55
664
770, 75, 77
886, 87, 88
990, 93
Thứ tư ngày 01-09-2021 KTTG: 7HM-13HM-18HM-11HM-2HM-9HM-15HM-16HM
Đặc biệt74627
Giải nhất86107
Giải nhì 46472 63884
Giải ba 48900 57694 72368
11536 98879 70707
Giải tư 6872 3269 2528 5621
Giải năm 1494 6278 0725
3466 2318 1615
Giải sáu 167 590 938
Giải bảy 06 71 56 85
ĐầuLô tô
000, 06, 07, 07
115, 18
221, 25, 27, 28
336, 38
4
556
666, 67, 68, 69
771, 72, 72, 78, 79
884, 85
990, 94, 94
Thứ ba ngày 31-08-2021 KTTG: 5HL-4HL-9HL-14HL-10HL-8HL
Đặc biệt49620
Giải nhất58109
Giải nhì 65030 17633
Giải ba 39935 68764 93760
68586 87529 67680
Giải tư 0673 1952 7711 4450
Giải năm 8492 8070 6657
3594 8893 5537
Giải sáu 597 440 566
Giải bảy 96 45 24 55
ĐầuLô tô
009
111
220, 24, 29
330, 33, 35, 37
440, 45
550, 52, 55, 57
660, 64, 66
770, 73
880, 86
992, 93, 94, 96, 97
Thứ hai ngày 30-08-2021 KTTG: 12HK-2HK-5HK-3HK-14HK-9HK
Đặc biệt83986
Giải nhất61984
Giải nhì 71959 51392
Giải ba 00885 37574 77498
22788 28129 73126
Giải tư 1709 1388 8434 5743
Giải năm 2149 8023 4582
3272 1145 7245
Giải sáu 973 425 269
Giải bảy 48 45 32 74
ĐầuLô tô
009
1
223, 25, 26, 29
332, 34
443, 45, 45, 45, 48, 49
559
669
772, 73, 74, 74
882, 84, 85, 86, 88, 88
992, 98
Chủ nhật ngày 29-08-2021 KTTG: 6HG-9HG-10HG-3HG-8HG-11HG
Đặc biệt58755
Giải nhất35778
Giải nhì 57087 16260
Giải ba 65463 02056 08406
09798 73043 82720
Giải tư 8967 8810 6297 6525
Giải năm 0262 3171 1911
9537 4409 2723
Giải sáu 263 935 524
Giải bảy 67 96 20 81
ĐầuLô tô
006, 09
110, 11
220, 20, 23, 24, 25
335, 37
443
555, 56
660, 62, 63, 63, 67, 67
771, 78
881, 87
996, 97, 98
Thứ bảy ngày 28-08-2021 KTTG: 5HF-6HF-8HF-7HF-9HF-1HF
Đặc biệt50509
Giải nhất96823
Giải nhì 95438 67362
Giải ba 06101 36817 08356
70684 30641 71561
Giải tư 0324 5817 5364 1563
Giải năm 5961 2931 2584
3068 2520 3384
Giải sáu 445 478 538
Giải bảy 30 80 98 74
ĐầuLô tô
001, 09
117, 17
220, 23, 24
330, 31, 38, 38
441, 45
556
661, 61, 62, 63, 64, 68
774, 78
880, 84, 84, 84
998
Thứ sáu ngày 27-08-2021 KTTG: 13HE-1HE-11HE-8HE-15HE-4HE
Đặc biệt69159
Giải nhất30254
Giải nhì 07580 74200
Giải ba 64326 40586 59279
14990 06045 91165
Giải tư 0884 0713 8759 5876
Giải năm 4287 2606 8140
9265 7445 7509
Giải sáu 412 554 979
Giải bảy 27 99 95 58
ĐầuLô tô
000, 06, 09
112, 13
226, 27
3
440, 45, 45
554, 54, 58, 59, 59
665, 65
776, 79, 79
880, 84, 86, 87
990, 95, 99
Thứ năm ngày 26-08-2021 KTTG: 13HD-14HD-15HD-4HD-3HD-11HD
Đặc biệt88678
Giải nhất92187
Giải nhì 26158 56313
Giải ba 79389 44954 41834
75522 20496 76747
Giải tư 7727 1854 4970 5624
Giải năm 8260 4236 7006
9131 9055 4422
Giải sáu 440 870 446
Giải bảy 91 88 84 28
ĐầuLô tô
006
113
222, 22, 24, 27, 28
331, 34, 36
440, 46, 47
554, 54, 55, 58
660
770, 70, 78
884, 87, 88, 89
991, 96
Thứ tư ngày 25-08-2021 KTTG: 2HC-3HC-9HC-8HC-14HC-1HC
Đặc biệt60589
Giải nhất21378
Giải nhì 27654 55105
Giải ba 45478 49790 35749
00196 55447 00851
Giải tư 7535 8532 0560 6658
Giải năm 7270 0286 4039
1011 1927 4705
Giải sáu 785 812 318
Giải bảy 27 83 30 90
ĐầuLô tô
005, 05
111, 12, 18
227, 27
330, 32, 35, 39
447, 49
551, 54, 58
660
770, 78, 78
883, 85, 86, 89
990, 90, 96
Thứ ba ngày 24-08-2021 KTTG: 4HB-15HB-8HB-2HB-10HB-1HB
Đặc biệt58389
Giải nhất98560
Giải nhì 19948 41318
Giải ba 20418 18891 31681
79614 23958 03193
Giải tư 8202 5651 6217 4457
Giải năm 5499 9310 2445
8227 7504 9870
Giải sáu 186 669 660
Giải bảy 11 46 65 24
ĐầuLô tô
002, 04
110, 11, 14, 17, 18, 18
224, 27
3
445, 46, 48
551, 57, 58
660, 60, 65, 69
770
881, 86, 89
991, 93, 99

XSMB 30 ngày - Sổ kết quả Miền Bắc 30 ngày 

Xổ số nhiều năm qua đã là một món ăn tinh thần đối với những người con dân việt nam. Người chơi số cần nghiên cứu và phải xem lại kết quả ngày hôm trước để nắm được nhưng số đã ra, hay lâu chưa ra.

Ngày trước các cha ông ta chỉ có cách ghi chép sổ kết quả ra giấy, nhưng ngày nay đã khác sổ kết quả XSMB 30 ngày đã ra đời mang đến nhiều lợi ích mà có thể xem bất cứ nơi đâu.

Sổ kết quả - tra cứu kết quả xổ số miền bắc cập nhật thông tin kết quả tổng hợp, bạn có thể xem kết quả hôm nay, hay xsmb 30 ngày, xsmb 100 ngày, tối đa là 300 ngày. Sổ kết quả của chúng tôi giúp bạn theo dõi 1 cách nhanh nhất tiện nhất, không cần phải ghi chép ra sổ sách rất khó để theo dõi. Sổ KQ của ketquade.net cập nhật trên hệ thống và lưu lại vĩnh viễn nên khi nào cần chỉ cần bạn chọn khoảng thời gian hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ kết quả của từng giải cho bạn.

Hướng dẫn tra cứu XSMB 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày

Tại menu bấm chọn vào sổ kết quả, sau đó bạn chọn tỉnh thành nếu muốn xem những tỉnh không phải miền bắc, kế đó bạn chọn ngày nếu muốn lùi về sâu hơn, còn không có nhu cầu bạn có thể để mặc định. Bước cuối cùng cũng có thể để mặc định, chúng tôi để nó là 30 ngày, nếu muốn bạn có thể tăng lên 50 ngày, 100 ngày, 300 ngày hãy tùy chỉnh để có thể tra cứu kqxsmb tiện nhất.

Phía tay trái của các bạn là bảng kết quả từ giải đặc biệt đến giải 7, phía tay trái sẽ hiện thị các lô 2 số về hôm đó (mầu đỏ tượng trưng cho lô về đề).

Có 1 sự nhầm lẫn rất dễ thương của người việt nam ta đó là giữa "so ket qua" và "xo ket qua". Nhưng không sao mọi con đường dẫn đến đây đều hiển đúng cho bạn tổng hợp kqxsmb chuẩn xác nhất, cập nhật ngay khi đài vừa quay.

Xem thêm kết quả XSMB trực tiếp tất cả các ngày, tháng, năm tại đây

Chúc các bạn may mắn với những con số bạn đã chọn.