Sổ kết quả

ngày

Sổ kết quả Miền Bắc – Tổng hợp kết quả xổ số XSMB

Thứ hai ngày 25-05-2020 KTTG: 12HV-8HV-15HV
Đặc biệt67211
Giải nhất38314
Giải nhì 77817 84447
Giải ba 81110 46431 87685
91275 69911 15960
Giải tư 7347 5053 7539 1000
Giải năm 7585 0343 8124
0287 0211 2441
Giải sáu 524 953 120
Giải bảy 99 12 78 64
ĐầuLô tô
000
110, 11, 11, 11, 12, 14, 17
220, 24, 24
331, 39
441, 43, 47, 47
553, 53
660, 64
775, 78
885, 85, 87
999
Chủ nhật ngày 24-05-2020 KTTG: 3HX-6HX-13HX
Đặc biệt81779
Giải nhất30531
Giải nhì 03586 66082
Giải ba 93365 20748 75056
96191 55615 33595
Giải tư 0337 0432 8836 8514
Giải năm 5483 8187 8946
3350 6883 3585
Giải sáu 382 748 714
Giải bảy 22 57 12 19
ĐầuLô tô
0
112, 14, 14, 15, 19
222
331, 32, 36, 37
446, 48, 48
550, 56, 57
665
779
882, 82, 83, 83, 85, 86, 87
991, 95
Thứ bảy ngày 23-05-2020 KTTG: 7HY-11HY-9HY
Đặc biệt98991
Giải nhất71131
Giải nhì 17093 47125
Giải ba 73439 39302 99701
47115 13509 32597
Giải tư 2177 8176 9570 1081
Giải năm 6837 5584 3039
4606 0193 1302
Giải sáu 024 784 811
Giải bảy 71 58 81 77
ĐầuLô tô
001, 02, 02, 06, 09
111, 15
224, 25
331, 37, 39, 39
4
558
6
770, 71, 76, 77, 77
881, 81, 84, 84
991, 93, 93, 97
Thứ sáu ngày 22-05-2020 KTTG: 1HZ-7HZ-14HZ
Đặc biệt27298
Giải nhất91982
Giải nhì 77118 97508
Giải ba 77150 83797 45298
91081 28951 79440
Giải tư 2982 1536 4939 6112
Giải năm 9377 1367 8442
9625 1141 7384
Giải sáu 826 398 337
Giải bảy 78 93 87 66
ĐầuLô tô
008
112, 18
225, 26
336, 37, 39
440, 41, 42
550, 51
666, 67
777, 78
881, 82, 82, 84, 87
993, 97, 98, 98, 98
Thứ năm ngày 21-05-2020 KTTG: 11GA-14GA-1GA
Đặc biệt58738
Giải nhất31202
Giải nhì 79074 29741
Giải ba 85771 69068 43577
06479 37601 41114
Giải tư 5957 4962 5763 1379
Giải năm 8921 8969 1051
6910 7538 0626
Giải sáu 122 994 724
Giải bảy 60 94 32 54
ĐầuLô tô
001, 02
110, 14
221, 22, 24, 26
332, 38, 38
441
551, 54, 57
660, 62, 63, 68, 69
771, 74, 77, 79, 79
8
994, 94
Thứ tư ngày 20-05-2020 KTTG: 3GB-15GB-14GB
Đặc biệt51265
Giải nhất76785
Giải nhì 82841 29964
Giải ba 76310 82176 71258
38851 64884 75098
Giải tư 3205 7561 9368 9273
Giải năm 5959 4608 8563
6907 5342 1543
Giải sáu 112 439 937
Giải bảy 88 05 28 12
ĐầuLô tô
005, 05, 07, 08
110, 12, 12
228
337, 39
441, 42, 43
551, 58, 59
661, 63, 64, 65, 68
773, 76
884, 85, 88
998
Thứ ba ngày 19-05-2020 KTTG: 15GC-6GC-2GC
Đặc biệt96600
Giải nhất55015
Giải nhì 27792 07534
Giải ba 34490 65055 88157
13400 11197 51457
Giải tư 1326 8810 7155 7764
Giải năm 7235 0544 2837
3225 7826 8449
Giải sáu 139 479 355
Giải bảy 75 13 43 04
ĐầuLô tô
000, 00, 04
110, 13, 15
225, 26, 26
334, 35, 37, 39
443, 44, 49
555, 55, 55, 57, 57
664
775, 79
8
990, 92, 97
Thứ hai ngày 18-05-2020 KTTG: 13GD-12GD-11GD
Đặc biệt44554
Giải nhất74463
Giải nhì 80449 42949
Giải ba 39368 74616 14611
63584 38434 15642
Giải tư 1576 9267 0811 2015
Giải năm 2352 9390 8542
7674 4196 9916
Giải sáu 483 010 779
Giải bảy 35 03 46 42
ĐầuLô tô
003
110, 11, 11, 15, 16, 16
2
334, 35
442, 42, 42, 46, 49, 49
552, 54
663, 67, 68
774, 76, 79
883, 84
990, 96
Chủ nhật ngày 17-05-2020 KTTG: 14GE-12GE-2GE
Đặc biệt76380
Giải nhất11164
Giải nhì 70535 58134
Giải ba 87785 84883 78581
63347 43693 26134
Giải tư 9954 8580 4697 6540
Giải năm 3623 2435 0372
3115 6776 0123
Giải sáu 418 596 787
Giải bảy 30 40 88 38
ĐầuLô tô
0
115, 18
223, 23
330, 34, 34, 35, 35, 38
440, 40, 47
554
664
772, 76
880, 80, 81, 83, 85, 87, 88
993, 96, 97
Thứ bảy ngày 16-05-2020 KTTG: 5GF-12GF-13GF
Đặc biệt75146
Giải nhất18878
Giải nhì 63961 81730
Giải ba 97775 73665 34335
86636 45951 42875
Giải tư 7071 0913 4908 6892
Giải năm 3830 8979 4445
4572 8628 1582
Giải sáu 111 951 928
Giải bảy 24 44 23 52
ĐầuLô tô
008
111, 13
223, 24, 28, 28
330, 30, 35, 36
444, 45, 46
551, 51, 52
661, 65
771, 72, 75, 75, 78, 79
882
992
Thứ sáu ngày 15-05-2020 KTTG: 6GH-3GH-1GH
Đặc biệt41795
Giải nhất53938
Giải nhì 34631 73859
Giải ba 29808 84717 38740
23469 96333 87101
Giải tư 4712 9547 8931 9008
Giải năm 3878 6707 6341
6761 9595 7341
Giải sáu 237 407 256
Giải bảy 93 79 22 73
ĐầuLô tô
001, 07, 07, 08, 08
112, 17
222
331, 31, 33, 37, 38
440, 41, 41, 47
556, 59
661, 69
773, 78, 79
8
993, 95, 95
Thứ năm ngày 14-05-2020 KTTG: 10GK-9GK-7GK
Đặc biệt33963
Giải nhất33143
Giải nhì 86475 79746
Giải ba 67807 50445 33683
41171 13165 76267
Giải tư 1077 2371 7174 6672
Giải năm 8793 4445 4104
7446 3328 1742
Giải sáu 981 178 124
Giải bảy 15 44 90 12
ĐầuLô tô
004, 07
112, 15
224, 28
3
442, 43, 44, 45, 45, 46, 46
5
663, 65, 67
771, 71, 72, 74, 75, 77, 78
881, 83
990, 93
Thứ tư ngày 13-05-2020 KTTG: 2GL-6GL-5GL
Đặc biệt12795
Giải nhất32463
Giải nhì 24668 25372
Giải ba 75964 45237 38626
00003 41720 85085
Giải tư 8388 8121 7911 0777
Giải năm 6942 2572 2421
6702 6781 8688
Giải sáu 533 448 055
Giải bảy 50 63 39 17
ĐầuLô tô
002, 03
111, 17
220, 21, 21, 26
333, 37, 39
442, 48
550, 55
663, 63, 64, 68
772, 72, 77
881, 85, 88, 88
995
Thứ ba ngày 12-05-2020 KTTG: 15GM-6GM-10GM
Đặc biệt35009
Giải nhất75293
Giải nhì 07897 24629
Giải ba 45761 94542 45024
59952 56580 03576
Giải tư 1844 3712 9142 7518
Giải năm 7961 9046 5468
7500 0685 5133
Giải sáu 625 327 388
Giải bảy 33 22 62 35
ĐầuLô tô
000, 09
112, 18
222, 24, 25, 27, 29
333, 33, 35
442, 42, 44, 46
552
661, 61, 62, 68
776
880, 85, 88
993, 97
Thứ hai ngày 11-05-2020 KTTG: 12GN-8GN-2GN
Đặc biệt02419
Giải nhất49825
Giải nhì 45280 80176
Giải ba 84866 75055 75764
45699 77394 35548
Giải tư 1792 6805 0668 6836
Giải năm 5381 5016 1500
1149 6339 5095
Giải sáu 565 665 553
Giải bảy 97 43 73 95
ĐầuLô tô
000, 05
116, 19
225
336, 39
443, 48, 49
553, 55
664, 65, 65, 66, 68
773, 76
880, 81
992, 94, 95, 95, 97, 99
Chủ nhật ngày 10-05-2020 KTTG: 12GP-14GP-10GP
Đặc biệt32765
Giải nhất48805
Giải nhì 42980 16309
Giải ba 87948 70554 13051
51276 90746 10216
Giải tư 0842 6602 4374 7202
Giải năm 6489 2609 1034
3280 6116 7370
Giải sáu 552 436 594
Giải bảy 22 80 59 44
ĐầuLô tô
002, 02, 05, 09, 09
116, 16
222
334, 36
442, 44, 46, 48
551, 52, 54, 59
665
770, 74, 76
880, 80, 80, 89
994
Thứ bảy ngày 09-05-2020 KTTG: 12GQ-2GQ-1GQ
Đặc biệt71770
Giải nhất50898
Giải nhì 69799 71237
Giải ba 12261 44048 73695
84738 97203 98825
Giải tư 6500 8904 4834 2713
Giải năm 1105 9125 3703
2722 7922 5158
Giải sáu 619 341 844
Giải bảy 75 25 85 02
ĐầuLô tô
000, 02, 03, 03, 04, 05
113, 19
222, 22, 25, 25, 25
334, 37, 38
441, 44, 48
558
661
770, 75
885
995, 98, 99
Thứ sáu ngày 08-05-2020 KTTG: 3GR-14GR-9GR
Đặc biệt67241
Giải nhất56017
Giải nhì 77028 65457
Giải ba 26855 69459 76907
87154 23957 26148
Giải tư 3704 5913 9223 6079
Giải năm 1874 5668 0874
2328 1610 0403
Giải sáu 959 645 907
Giải bảy 42 67 86 95
ĐầuLô tô
003, 04, 07, 07
110, 13, 17
223, 28, 28
3
441, 42, 45, 48
554, 55, 57, 57, 59, 59
667, 68
774, 74, 79
886
995
Thứ năm ngày 07-05-2020 KTTG: 12GS-8GS-6GS
Đặc biệt83382
Giải nhất20244
Giải nhì 47001 08910
Giải ba 32683 29556 81625
03936 06413 37934
Giải tư 3402 2471 1120 6427
Giải năm 0966 6992 6511
6017 4191 3660
Giải sáu 716 124 785
Giải bảy 16 78 79 08
ĐầuLô tô
001, 02, 08
110, 11, 13, 16, 16, 17
220, 24, 25, 27
334, 36
444
556
660, 66
771, 78, 79
882, 83, 85
991, 92
Thứ tư ngày 06-05-2020 KTTG: 12GT-1GT-11GT
Đặc biệt03336
Giải nhất87945
Giải nhì 97226 51794
Giải ba 91068 64543 51130
86584 15916 85086
Giải tư 7435 6143 8731 2772
Giải năm 9041 6374 6429
5445 6826 8420
Giải sáu 013 673 613
Giải bảy 25 36 53 15
ĐầuLô tô
0
113, 13, 15, 16
220, 25, 26, 26, 29
330, 31, 35, 36, 36
441, 43, 43, 45, 45
553
668
772, 73, 74
884, 86
994
Thứ ba ngày 05-05-2020 KTTG: 9GU-3GU-5GU
Đặc biệt56872
Giải nhất45029
Giải nhì 35063 71698
Giải ba 69422 76710 31542
60793 85203 34393
Giải tư 6871 4393 1537 9598
Giải năm 9061 6880 0722
0608 9988 7337
Giải sáu 426 471 950
Giải bảy 20 37 65 25
ĐầuLô tô
003, 08
110
220, 22, 22, 25, 26, 29
337, 37, 37
442
550
661, 63, 65
771, 71, 72
880, 88
993, 93, 93, 98, 98
Thứ hai ngày 04-05-2020 KTTG: 9GV-11GV-3GV
Đặc biệt36662
Giải nhất62017
Giải nhì 63184 55310
Giải ba 01889 14329 88948
49653 47179 12429
Giải tư 2993 4691 1201 6781
Giải năm 9622 9530 5708
1983 5310 4259
Giải sáu 567 622 767
Giải bảy 79 97 80 22
ĐầuLô tô
001, 08
110, 10, 17
222, 22, 22, 29, 29
330
448
553, 59
662, 67, 67
779, 79
880, 81, 83, 84, 89
991, 93, 97
Chủ nhật ngày 03-05-2020 KTTG: 1GX-11GX-3GX
Đặc biệt08247
Giải nhất89507
Giải nhì 37009 55789
Giải ba 05454 78208 26771
37657 41916 82114
Giải tư 4828 3542 6890 6718
Giải năm 8757 7473 3139
6788 2868 4763
Giải sáu 780 885 974
Giải bảy 55 84 15 86
ĐầuLô tô
007, 08, 09
114, 15, 16, 18
228
339
442, 47
554, 55, 57, 57
663, 68
771, 73, 74
880, 84, 85, 86, 88, 89
990
Thứ bảy ngày 02-05-2020 KTTG: 13GY-6GY-4GY
Đặc biệt82632
Giải nhất20684
Giải nhì 31934 37670
Giải ba 27570 98555 72812
08787 04400 77159
Giải tư 5801 0218 7330 3194
Giải năm 3831 6694 0245
3123 9743 1614
Giải sáu 952 824 128
Giải bảy 99 24 70 46
ĐầuLô tô
000, 01
112, 14, 18
223, 24, 24, 28
330, 31, 32, 34
443, 45, 46
552, 55, 59
6
770, 70, 70
884, 87
994, 94, 99
Thứ sáu ngày 01-05-2020 KTTG: 13GZ-1GZ-9GZ
Đặc biệt29166
Giải nhất05369
Giải nhì 19343 16172
Giải ba 35371 73725 30299
42084 59941 72698
Giải tư 5746 6151 2895 0556
Giải năm 9388 5994 2799
6934 4285 0820
Giải sáu 802 598 382
Giải bảy 64 68 38 69
ĐầuLô tô
002
1
220, 25
334, 38
441, 43, 46
551, 56
664, 66, 68, 69, 69
771, 72
882, 84, 85, 88
994, 95, 98, 98, 99, 99
Thứ năm ngày 30-04-2020 KTTG: 8FA-12FA-15FA
Đặc biệt06702
Giải nhất26083
Giải nhì 13622 41709
Giải ba 21105 07116 87934
85218 70692 00542
Giải tư 1871 8988 5555 7775
Giải năm 9361 1394 5433
0780 8923 5972
Giải sáu 945 995 032
Giải bảy 37 69 19 99
ĐầuLô tô
002, 05, 09
116, 18, 19
222, 23
332, 33, 34, 37
442, 45
555
661, 69
771, 72, 75
880, 83, 88
992, 94, 95, 99
Thứ tư ngày 29-04-2020 KTTG: 15FB-8FB-12FB-17FB
Đặc biệt97298
Giải nhất00962
Giải nhì 79229 50233
Giải ba 09152 40739 13373
10734 32955 44862
Giải tư 1888 5740 6272 1396
Giải năm 1017 7460 7603
1870 6564 0775
Giải sáu 547 058 536
Giải bảy 03 72 51 06
ĐầuLô tô
003, 03, 06
117
229
333, 34, 36, 39
440, 47
551, 52, 55, 58
660, 62, 62, 64
770, 72, 72, 73, 75
888
996, 98
Thứ ba ngày 28-04-2020 KTTG: 3FC-2FC-8FC
Đặc biệt69063
Giải nhất34806
Giải nhì 31536 32927
Giải ba 40236 10533 16407
10122 05568 50341
Giải tư 8680 5441 6495 2972
Giải năm 4446 0813 7173
4469 9458 5070
Giải sáu 716 597 231
Giải bảy 83 34 49 25
ĐầuLô tô
006, 07
113, 16
222, 25, 27
331, 33, 34, 36, 36
441, 41, 46, 49
558
663, 68, 69
770, 72, 73
880, 83
995, 97
Thứ hai ngày 27-04-2020 KTTG: 15FD-14FD-9FD
Đặc biệt77561
Giải nhất86201
Giải nhì 33416 13287
Giải ba 40427 74012 19445
50825 50002 44156
Giải tư 8889 9173 7790 9358
Giải năm 0473 6488 5491
8777 7960 1618
Giải sáu 841 862 589
Giải bảy 21 91 28 58
ĐầuLô tô
001, 02
112, 16, 18
221, 25, 27, 28
3
441, 45
556, 58, 58
660, 61, 62
773, 73, 77
887, 88, 89, 89
990, 91, 91
Chủ nhật ngày 26-04-2020 KTTG: 12FE-9FE-7FE
Đặc biệt90667
Giải nhất18768
Giải nhì 61098 82819
Giải ba 66559 79693 39067
88540 84522 10917
Giải tư 6455 7806 1737 8110
Giải năm 1884 2203 3664
2606 3478 3633
Giải sáu 395 280 985
Giải bảy 08 75 40 42
ĐầuLô tô
003, 06, 06, 08
110, 17, 19
222
333, 37
440, 40, 42
555, 59
664, 67, 67, 68
775, 78
880, 84, 85
993, 95, 98
Thứ bảy ngày 25-04-2020 KTTG: 1FG-10FG-7FG
Đặc biệt46625
Giải nhất35206
Giải nhì 37924 07487
Giải ba 52488 16580 35819
94080 77434 12598
Giải tư 0183 4347 7198 2786
Giải năm 9594 8168 4620
1042 5478 6685
Giải sáu 042 860 113
Giải bảy 14 40 50 46
ĐầuLô tô
006
113, 14, 19
220, 24, 25
334
440, 42, 42, 46, 47
550
660, 68
778
880, 80, 83, 85, 86, 87, 88
994, 98, 98

Sổ kết quả miền bắc cập nhật thông tin kết quả tổng hợp, bạn có thể xem theo ngày, hay 30 ngày, 100 ngày, tối đa là 300 ngày. Sổ kết quả của chúng tôi giúp bạn theo dõi 1 cách nhanh nhất tiện nhất, không cần phải ghi chép ra sổ sách rất khó để theo dõi. Sổ KQ của ketquade.net cập nhật trên hệ thống và lưu lại vĩnh viễn nên khi nào cần chỉ cần bạn chọn khoảng thời gian hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ kết quả của từng giải cho bạn.

Để truy cập tra cứu xsmb và thông tin sổ kết quả quí khách làm như sau :

Tại menu bấm chọn vào sổ kết quả, sau đó bạn chọn tỉnh thành nếu muốn xem những tỉnh không phải miền bắc, kế đó bạn chọn ngày nếu muốn lùi về sâu hơn, còn không có nhu cầu bạn có thể để mặc định. Bước cuối cùng cũng có thể để mặc định, chúng tôi để nó là 30 ngày, nếu muốn bạn có thể tăng lên 50 ngày, 100 ngày, 300 ngày hãy tùy chỉnh để có thể tra cứu kqxsmb tiện nhất.

Phía tay trái của các bạn là bảng kết quả từ giải đặc biệt đến giải 7, phía tay trái sẽ hiện thị các lô 2 số về hôm đó (mầu đỏ tượng trưng cho lô về đề).

Xem thêm kết quả XSMB trực tiếp tất cả các ngày, tháng, năm tại đây

Chúc các bạn may mắn với những con số bạn đã chọn.