nhà cái FCB8
nhà cái FCB8

Sổ kết quả - Sổ kết quả miền Bắc 30 ngày

Sổ kết quả

ngày

Sổ kết quả Miền Bắc – Tổng hợp kết quả xổ số XSMB

Thứ hai ngày 25-01-2021 KTTG: 3VA-6VA-7VA-14VA-4VA-2VA
Đặc biệt00157
Giải nhất76628
Giải nhì 49479 57764
Giải ba 98479 33581 30972
70416 42514 76196
Giải tư 1275 1438 1083 3981
Giải năm 7266 7787 7183
0098 3239 7914
Giải sáu 836 179 033
Giải bảy 19 05 88 55
ĐầuLô tô
005
114, 14, 16, 19
228
333, 36, 38, 39
4
555, 57
664, 66
772, 75, 79, 79, 79
881, 81, 83, 83, 87, 88
996, 98
Chủ nhật ngày 24-01-2021 KTTG: 12VB-13VB-6VB-9VB-4VB-7VB
Đặc biệt45883
Giải nhất11884
Giải nhì 06052 25341
Giải ba 13947 82242 73553
11471 63635 21620
Giải tư 7327 7779 4290 9307
Giải năm 1778 2827 1088
0949 2155 4264
Giải sáu 501 314 381
Giải bảy 56 53 26 74
ĐầuLô tô
001, 07
114
220, 26, 27, 27
335
441, 42, 47, 49
552, 53, 53, 55, 56
664
771, 74, 78, 79
881, 83, 84, 88
990
Thứ bảy ngày 23-01-2021 KTTG: 4VC-6VC-13VC-3VC-5VC-9VC
Đặc biệt57860
Giải nhất70031
Giải nhì 56407 68115
Giải ba 30928 93562 53443
65324 88899 01181
Giải tư 3133 6718 0968 4542
Giải năm 4768 3530 9114
2694 2311 0920
Giải sáu 146 648 511
Giải bảy 30 22 81 96
ĐầuLô tô
007
111, 11, 14, 15, 18
220, 22, 24, 28
330, 30, 31, 33
442, 43, 46, 48
5
660, 62, 68, 68
7
881, 81
994, 96, 99
Thứ sáu ngày 22-01-2021 KTTG: 4VD-9VD-5VD-12VD-10VD-13VD
Đặc biệt09264
Giải nhất84081
Giải nhì 02515 40551
Giải ba 50923 52161 94571
45049 22063 12002
Giải tư 2350 7495 3382 3957
Giải năm 4240 9067 6766
4874 6126 8781
Giải sáu 975 649 138
Giải bảy 99 66 79 86
ĐầuLô tô
002
115
223, 26
338
440, 49, 49
550, 51, 57
661, 63, 64, 66, 66, 67
771, 74, 75, 79
881, 81, 82, 86
995, 99
Thứ năm ngày 21-01-2021 KTTG: 2VE-12VE-8VE-6VE-7VE-13VE
Đặc biệt21331
Giải nhất54409
Giải nhì 06619 35655
Giải ba 75287 68137 56058
56979 67719 99740
Giải tư 9658 2580 7860 6652
Giải năm 7769 5852 9649
2524 9395 4084
Giải sáu 924 125 959
Giải bảy 78 07 44 66
ĐầuLô tô
007, 09
119, 19
224, 24, 25
331, 37
440, 44, 49
552, 52, 55, 58, 58, 59
660, 66, 69
778, 79
880, 84, 87
995
Thứ tư ngày 20-01-2021 KTTG: 5VF-3VF-9VF-11VF-15VF-6VF
Đặc biệt60545
Giải nhất94248
Giải nhì 55911 27740
Giải ba 12215 57381 44280
45333 60402 47070
Giải tư 3600 0336 3138 0575
Giải năm 9728 4755 8161
3499 7805 1981
Giải sáu 070 167 361
Giải bảy 68 37 41 91
ĐầuLô tô
000, 02, 05
111, 15
228
333, 36, 37, 38
440, 41, 45, 48
555
661, 61, 67, 68
770, 70, 75
880, 81, 81
991, 99
Thứ ba ngày 19-01-2021 KTTG: 7VG-3VG-15VG-9VG-12VG-11VG
Đặc biệt23677
Giải nhất32856
Giải nhì 88201 31483
Giải ba 31721 22939 19393
86338 94480 25520
Giải tư 6750 4933 2122 0719
Giải năm 8448 8313 5584
9527 1697 4703
Giải sáu 248 646 116
Giải bảy 67 96 55 52
ĐầuLô tô
001, 03
113, 16, 19
220, 21, 22, 27
333, 38, 39
446, 48, 48
550, 52, 55, 56
667
777
880, 83, 84
993, 96, 97
Thứ hai ngày 18-01-2021 KTTG: 6VH-7VH-14VH-5VH-11VH-13VH
Đặc biệt92549
Giải nhất96884
Giải nhì 06158 89877
Giải ba 24305 53638 12286
37720 42141 51253
Giải tư 8202 1717 2304 7338
Giải năm 0149 9697 0008
4535 1725 0195
Giải sáu 494 321 078
Giải bảy 59 13 69 23
ĐầuLô tô
002, 04, 05, 08
113, 17
220, 21, 23, 25
335, 38, 38
441, 49, 49
553, 58, 59
669
777, 78
884, 86
994, 95, 97
Chủ nhật ngày 17-01-2021 KTTG: 7VK-1VK-12VK-8VK-5VK-14VK
Đặc biệt55095
Giải nhất58464
Giải nhì 65216 77011
Giải ba 19594 34767 57701
76863 70980 54862
Giải tư 8664 4091 1436 8925
Giải năm 5408 7165 1651
1712 1770 4474
Giải sáu 002 600 566
Giải bảy 43 98 97 87
ĐầuLô tô
000, 01, 02, 08
111, 12, 16
225
336
443
551
662, 63, 64, 64, 65, 66, 67
770, 74
880, 87
991, 94, 95, 97, 98
Thứ bảy ngày 16-01-2021 KTTG: 13VL-6VL-1VL-11VL-12VL-9VL
Đặc biệt12046
Giải nhất58127
Giải nhì 13716 13938
Giải ba 97864 15467 16200
33137 19032 27560
Giải tư 4741 9668 7808 4797
Giải năm 5608 8792 4534
1448 0349 2861
Giải sáu 968 825 724
Giải bảy 15 76 85 71
ĐầuLô tô
000, 08, 08
115, 16
224, 25, 27
332, 34, 37, 38
441, 46, 48, 49
5
660, 61, 64, 67, 68, 68
771, 76
885
992, 97
Thứ sáu ngày 15-01-2021 KTTG: 14VM-11VM-1VM-4VM-2VM-15VM
Đặc biệt68285
Giải nhất63497
Giải nhì 51148 40526
Giải ba 21460 45322 08942
64777 99903 68603
Giải tư 9743 9831 2616 0548
Giải năm 0880 6314 8728
3229 3228 1896
Giải sáu 300 505 685
Giải bảy 13 33 47 58
ĐầuLô tô
000, 03, 03, 05
113, 14, 16
222, 26, 28, 28, 29
331, 33
442, 43, 47, 48, 48
558
660
777
880, 85, 85
996, 97
Thứ năm ngày 14-01-2021 KTTG: 15VN-6VN-8VN-7VN-10VN-4VN
Đặc biệt51338
Giải nhất88232
Giải nhì 52762 16210
Giải ba 01251 21080 30073
33311 23663 69008
Giải tư 0693 1495 1430 1770
Giải năm 5609 1482 3063
0817 0019 9350
Giải sáu 142 448 562
Giải bảy 60 04 10 95
ĐầuLô tô
004, 08, 09
110, 10, 11, 17, 19
2
330, 32, 38
442, 48
550, 51
660, 62, 62, 63, 63
770, 73
880, 82
993, 95, 95
Thứ tư ngày 13-01-2021 KTTG: 3VP-7VP-5VP-1VP-12VP-16VP-2VP-8VP
Đặc biệt02769
Giải nhất38216
Giải nhì 11276 94309
Giải ba 64336 21172 87669
76214 95085 69947
Giải tư 7295 0029 4713 7354
Giải năm 8886 7271 3378
9059 4262 2858
Giải sáu 188 146 460
Giải bảy 13 35 71 99
ĐầuLô tô
009
113, 13, 14, 16
229
335, 36
446, 47
554, 58, 59
660, 62, 69, 69
771, 71, 72, 76, 78
885, 86, 88
995, 99
Thứ ba ngày 12-01-2021 KTTG: 8VQ-5VQ-9VQ-6VQ-7VQ-1VQ
Đặc biệt16592
Giải nhất87355
Giải nhì 93491 45401
Giải ba 68063 72753 35051
60748 57701 15172
Giải tư 3720 7082 8879 5916
Giải năm 7271 0472 4405
3653 0336 1701
Giải sáu 411 379 906
Giải bảy 92 77 82 56
ĐầuLô tô
001, 01, 01, 05, 06
111, 16
220
336
448
551, 53, 53, 55, 56
663
771, 72, 72, 77, 79, 79
882, 82
991, 92, 92
Thứ hai ngày 11-01-2021 KTTG: 3VR-8VR-4VR-9VR-10VR-12VR
Đặc biệt05507
Giải nhất94780
Giải nhì 28367 95448
Giải ba 92653 95189 81513
56865 21041 18375
Giải tư 1091 9317 9206 1383
Giải năm 2420 5010 7844
1730 3159 3577
Giải sáu 917 708 040
Giải bảy 41 07 60 35
ĐầuLô tô
006, 07, 07, 08
110, 13, 17, 17
220
330, 35
440, 41, 41, 44, 48
553, 59
660, 65, 67
775, 77
880, 83, 89
991
Chủ nhật ngày 10-01-2021 KTTG: 2VS-10VS-14VS-8VS-4VS-9VS
Đặc biệt48146
Giải nhất63172
Giải nhì 06185 24165
Giải ba 21836 46147 12685
13714 82314 70690
Giải tư 7047 4115 7754 7409
Giải năm 1270 0970 5541
7163 0474 7764
Giải sáu 817 092 108
Giải bảy 54 95 68 29
ĐầuLô tô
008, 09
114, 14, 15, 17
229
336
441, 46, 47, 47
554, 54
663, 64, 65, 68
770, 70, 72, 74
885, 85
990, 92, 95
Thứ bảy ngày 09-01-2021 KTTG: 15VT-10VT-6VT-4VT-1VT-2VT
Đặc biệt82064
Giải nhất08356
Giải nhì 61215 80388
Giải ba 89490 11130 17716
79887 06388 26929
Giải tư 2573 9123 3390 3611
Giải năm 9538 3684 3274
2415 2095 3665
Giải sáu 751 900 277
Giải bảy 54 40 02 17
ĐầuLô tô
000, 02
111, 15, 15, 16, 17
223, 29
330, 38
440
551, 54, 56
664, 65
773, 74, 77
884, 87, 88, 88
990, 90, 95
Thứ sáu ngày 08-01-2021 KTTG: 7VU-5VU-13VU-6VU-1VU-15VU
Đặc biệt00726
Giải nhất05627
Giải nhì 70149 28426
Giải ba 80452 76037 93062
41786 56154 32772
Giải tư 4433 1343 3747 7960
Giải năm 0734 8998 7569
2665 0306 5171
Giải sáu 694 303 562
Giải bảy 30 00 77 61
ĐầuLô tô
000, 03, 06
1
226, 26, 27
330, 33, 34, 37
443, 47, 49
552, 54
660, 61, 62, 62, 65, 69
771, 72, 77
886
994, 98
Thứ năm ngày 07-01-2021 KTTG: 7VX-14VX-1VX-10VX-8VX-11VX
Đặc biệt09854
Giải nhất15562
Giải nhì 28845 15681
Giải ba 21044 84466 56370
44614 39798 52457
Giải tư 6288 5987 4489 7646
Giải năm 4814 3518 3749
8784 0871 9809
Giải sáu 040 284 841
Giải bảy 62 93 15 34
ĐầuLô tô
009
114, 14, 15, 18
2
334
440, 41, 44, 45, 46, 49
554, 57
662, 62, 66
770, 71
881, 84, 84, 87, 88, 89
993, 98
Thứ tư ngày 06-01-2021 KTTG: 3VY-15VY-5VY-6VY-7VY-9VY
Đặc biệt90402
Giải nhất75947
Giải nhì 74911 44677
Giải ba 73443 21480 97489
88629 59071 00881
Giải tư 2510 4621 6853 2119
Giải năm 7445 3419 6129
6096 9127 9897
Giải sáu 467 040 049
Giải bảy 12 08 46 32
ĐầuLô tô
002, 08
110, 11, 12, 19, 19
221, 27, 29, 29
332
440, 43, 45, 46, 47, 49
553
667
771, 77
880, 81, 89
996, 97
Thứ ba ngày 05-01-2021 KTTG: 9VZ-7VZ-3VZ-12VZ-8VZ-5VZ
Đặc biệt19376
Giải nhất05036
Giải nhì 43342 31276
Giải ba 86804 90617 49547
13368 07354 12554
Giải tư 4737 7623 5214 9688
Giải năm 0265 9596 2704
3998 3885 2430
Giải sáu 257 166 198
Giải bảy 09 24 70 83
ĐầuLô tô
004, 04, 09
114, 17
223, 24
330, 36, 37
442, 47
554, 54, 57
665, 66, 68
770, 76, 76
883, 85, 88
996, 98, 98
Thứ hai ngày 04-01-2021 KTTG: 13UA-12UA-14UA-10UA-15UA-9UA
Đặc biệt42988
Giải nhất92795
Giải nhì 19046 79580
Giải ba 87526 92979 11171
46875 96595 73614
Giải tư 7434 0809 5921 5509
Giải năm 1512 3716 3814
4143 8088 9851
Giải sáu 880 797 927
Giải bảy 39 14 63 71
ĐầuLô tô
009, 09
112, 14, 14, 14, 16
221, 26, 27
334, 39
443, 46
551
663
771, 71, 75, 79
880, 80, 88, 88
995, 95, 97
Chủ nhật ngày 03-01-2021 KTTG: 5UB-9UB-12UB-10UB-1UB-2UB
Đặc biệt43132
Giải nhất27110
Giải nhì 95760 90752
Giải ba 95706 88054 51171
53041 78424 18868
Giải tư 9618 9587 0840 0372
Giải năm 4852 3728 0060
4514 8855 5704
Giải sáu 597 493 131
Giải bảy 16 59 91 25
ĐầuLô tô
004, 06
110, 14, 16, 18
224, 25, 28
331, 32
440, 41
552, 52, 54, 55, 59
660, 60, 68
771, 72
887
991, 93, 97
Thứ bảy ngày 02-01-2021 KTTG: 1UC-12UC-11UC-14UC-13UC-4UC
Đặc biệt20681
Giải nhất89427
Giải nhì 32886 74910
Giải ba 46106 78936 81595
03204 82919 14732
Giải tư 6502 7613 7283 5855
Giải năm 3855 0496 1430
4451 4778 9023
Giải sáu 567 057 083
Giải bảy 68 19 29 12
ĐầuLô tô
002, 04, 06
110, 12, 13, 19, 19
223, 27, 29
330, 32, 36
4
551, 55, 55, 57
667, 68
778
881, 83, 83, 86
995, 96
Thứ sáu ngày 01-01-2021 KTTG: 11UD-1UD-6UD-10UD-2UD-7UD
Đặc biệt78885
Giải nhất61981
Giải nhì 32168 74990
Giải ba 52955 93657 43037
39539 82586 22866
Giải tư 9925 5333 1426 9023
Giải năm 4289 6576 5377
7039 4487 1675
Giải sáu 145 565 210
Giải bảy 81 14 08 11
ĐầuLô tô
008
110, 11, 14
223, 25, 26
333, 37, 39, 39
445
555, 57
665, 66, 68
775, 76, 77
881, 81, 85, 86, 87, 89
990
Thứ năm ngày 31-12-2020 KTTG: 3UE-5UE-2UE-13UE-6UE-19UE-9UE-17UE
Đặc biệt42050
Giải nhất71602
Giải nhì 46241 14507
Giải ba 74322 38732 64804
78836 98669 54004
Giải tư 7045 7208 0361 9902
Giải năm 1677 9524 7016
4746 3257 3405
Giải sáu 030 710 607
Giải bảy 11 08 00 69
ĐầuLô tô
000, 02, 02, 04, 04, 05, 07, 07, 08, 08
110, 11, 16
222, 24
330, 32, 36
441, 45, 46
550, 57
661, 69, 69
777
8
9
Thứ tư ngày 30-12-2020 KTTG: 12UF-13UF-15UF-6UF-14UF-3UF
Đặc biệt57905
Giải nhất52634
Giải nhì 59730 35303
Giải ba 49658 30386 70941
54982 51127 91459
Giải tư 4548 4468 9722 1979
Giải năm 8964 4076 5630
9597 9300 4492
Giải sáu 933 491 325
Giải bảy 12 77 35 86
ĐầuLô tô
000, 03, 05
112
222, 25, 27
330, 30, 33, 34, 35
441, 48
558, 59
664, 68
776, 77, 79
882, 86, 86
991, 92, 97
Thứ ba ngày 29-12-2020 KTTG: 2UG-1UG-3UG-4UG-6UG-7UG
Đặc biệt63111
Giải nhất97528
Giải nhì 50982 14050
Giải ba 69821 74802 11417
26541 90281 10317
Giải tư 4779 8546 3565 9985
Giải năm 3429 3910 7187
6912 3702 5600
Giải sáu 107 921 432
Giải bảy 45 06 39 17
ĐầuLô tô
000, 02, 02, 06, 07
110, 11, 12, 17, 17, 17
221, 21, 28, 29
332, 39
441, 45, 46
550
665
779
881, 82, 85, 87
9
Thứ hai ngày 28-12-2020 KTTG: 12UH-11UH-6UH-1UH-3UH-10UH
Đặc biệt07690
Giải nhất80623
Giải nhì 21234 90127
Giải ba 30366 15559 13565
29155 15509 92958
Giải tư 8221 8441 9118 0186
Giải năm 3314 6763 9311
0074 8849 5364
Giải sáu 965 752 403
Giải bảy 70 06 44 84
ĐầuLô tô
003, 06, 09
111, 14, 18
221, 23, 27
334
441, 44, 49
552, 55, 58, 59
663, 64, 65, 65, 66
770, 74
884, 86
990
Chủ nhật ngày 27-12-2020 KTTG: 14UK-1UK-15UK-8UK-5UK-3UK
Đặc biệt85971
Giải nhất38070
Giải nhì 13420 19315
Giải ba 58913 23797 93183
36666 13349 88594
Giải tư 2097 2008 9642 2051
Giải năm 0935 9415 6497
7309 8407 2197
Giải sáu 016 010 977
Giải bảy 31 33 58 19
ĐầuLô tô
007, 08, 09
110, 13, 15, 15, 16, 19
220
331, 33, 35
442, 49
551, 58
666
770, 71, 77
883
994, 97, 97, 97, 97

Sổ kết quả - tra cứu kết quả xổ số miền bắc cập nhật thông tin kết quả tổng hợp, bạn có thể xem kết quả hôm nay, hay xsmb 30 ngày, xsmb 100 ngày, tối đa là 300 ngày. Sổ kết quả của chúng tôi giúp bạn theo dõi 1 cách nhanh nhất tiện nhất, không cần phải ghi chép ra sổ sách rất khó để theo dõi. Sổ KQ của ketquade.net cập nhật trên hệ thống và lưu lại vĩnh viễn nên khi nào cần chỉ cần bạn chọn khoảng thời gian hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ kết quả của từng giải cho bạn.

Để truy cập tra cứu xsmb và thông tin sổ kết quả quí khách làm như sau :

Tại menu bấm chọn vào sổ kết quả, sau đó bạn chọn tỉnh thành nếu muốn xem những tỉnh không phải miền bắc, kế đó bạn chọn ngày nếu muốn lùi về sâu hơn, còn không có nhu cầu bạn có thể để mặc định. Bước cuối cùng cũng có thể để mặc định, chúng tôi để nó là 30 ngày, nếu muốn bạn có thể tăng lên 50 ngày, 100 ngày, 300 ngày hãy tùy chỉnh để có thể tra cứu kqxsmb tiện nhất.

Phía tay trái của các bạn là bảng kết quả từ giải đặc biệt đến giải 7, phía tay trái sẽ hiện thị các lô 2 số về hôm đó (mầu đỏ tượng trưng cho lô về đề).

Có 1 sự nhầm lẫn rất dễ thương của người việt nam ta đó là giữa "so ket qua" và "xo ket qua". Nhưng không sao mọi con đường dẫn đến đây đều hiển đúng cho bạn tổng hợp kqxsmb chuẩn xác nhất, cập nhật ngay khi đài vừa quay.

Xem thêm kết quả XSMB trực tiếp tất cả các ngày, tháng, năm tại đây

Chúc các bạn may mắn với những con số bạn đã chọn.