k8
123b
123b
123b

Sổ kết quả - Sổ kết quả miền Bắc 30 ngày

Sổ kết quả

ngày

Sổ kết quả Thần tài 4 – Tổng hợp kết quả xổ số TT4

Thứ sáu ngày 30-10-2020
8342
Thứ năm ngày 29-10-2020
4705
Thứ tư ngày 28-10-2020
2583
Thứ ba ngày 27-10-2020
6471
Thứ hai ngày 26-10-2020
6730
Chủ nhật ngày 25-10-2020
9114
Thứ bảy ngày 24-10-2020
2369
Thứ sáu ngày 23-10-2020
9752
Thứ năm ngày 22-10-2020
8501
Thứ tư ngày 21-10-2020
8118
Thứ ba ngày 20-10-2020
5383
Thứ hai ngày 19-10-2020
0725
Chủ nhật ngày 18-10-2020
4085
Thứ bảy ngày 17-10-2020
2384
Thứ sáu ngày 16-10-2020
9357
Thứ năm ngày 15-10-2020
1210
Thứ tư ngày 14-10-2020
8667
Thứ ba ngày 13-10-2020
3949
Thứ hai ngày 12-10-2020
5585
Chủ nhật ngày 11-10-2020
9700
Thứ bảy ngày 10-10-2020
3988
Thứ sáu ngày 09-10-2020
7326
Thứ năm ngày 08-10-2020
6016
Thứ tư ngày 07-10-2020
0523
Thứ ba ngày 06-10-2020
6370
Thứ hai ngày 05-10-2020
0413
Chủ nhật ngày 04-10-2020
9946
Thứ bảy ngày 03-10-2020
5722
Thứ sáu ngày 02-10-2020
5251
Thứ năm ngày 01-10-2020
2780