Sổ kết quả - Sổ kết quả miền Bắc 30 ngày

Sổ kết quả

ngày

Sổ kết quả Thần tài 4 – Tổng hợp kết quả xổ số TT4

Thứ năm ngày 15-04-2021
7462
Thứ tư ngày 14-04-2021
1377
Thứ ba ngày 13-04-2021
8673
Thứ hai ngày 12-04-2021
1727
Chủ nhật ngày 11-04-2021
6502
Thứ bảy ngày 10-04-2021
6996
Thứ sáu ngày 09-04-2021
9100
Thứ năm ngày 08-04-2021
5913
Thứ tư ngày 07-04-2021
6147
Thứ ba ngày 06-04-2021
9503
Thứ hai ngày 05-04-2021
3651
Chủ nhật ngày 04-04-2021
7633
Thứ bảy ngày 03-04-2021
8987
Thứ sáu ngày 02-04-2021
8178
Thứ năm ngày 01-04-2021
7792
Thứ tư ngày 31-03-2021
9691
Thứ ba ngày 30-03-2021
9090
Thứ hai ngày 29-03-2021
3489
Chủ nhật ngày 28-03-2021
3478
Thứ bảy ngày 27-03-2021
2688
Thứ sáu ngày 26-03-2021
7897
Thứ năm ngày 25-03-2021
9255
Thứ tư ngày 24-03-2021
3724
Thứ ba ngày 23-03-2021
6526
Thứ hai ngày 22-03-2021
4468
Chủ nhật ngày 21-03-2021
9930
Thứ bảy ngày 20-03-2021
3402
Thứ sáu ngày 19-03-2021
1278
Thứ năm ngày 18-03-2021
8647
Thứ tư ngày 17-03-2021
1365