nhà cái FCB8
nhà cái FCB8

Sổ kết quả - Sổ kết quả miền Bắc 30 ngày

Sổ kết quả

ngày

Sổ kết quả Điện toán 123 – Tổng hợp kết quả xổ số ĐT 123

Thứ sáu ngày 22-01-2021
338171
Thứ năm ngày 21-01-2021
726803
Thứ tư ngày 20-01-2021
430818
Thứ ba ngày 19-01-2021
093072
Thứ hai ngày 18-01-2021
478242
Chủ nhật ngày 17-01-2021
750748
Thứ bảy ngày 16-01-2021
828840
Thứ sáu ngày 15-01-2021
443086
Thứ năm ngày 14-01-2021
472564
Thứ tư ngày 13-01-2021
654336
Thứ ba ngày 12-01-2021
887936
Thứ hai ngày 11-01-2021
771722
Chủ nhật ngày 10-01-2021
242045
Thứ bảy ngày 09-01-2021
229119
Thứ sáu ngày 08-01-2021
950863
Thứ năm ngày 07-01-2021
916175
Thứ tư ngày 06-01-2021
868714
Thứ ba ngày 05-01-2021
704495
Thứ hai ngày 04-01-2021
471837
Chủ nhật ngày 03-01-2021
501819
Thứ bảy ngày 02-01-2021
639799
Thứ sáu ngày 01-01-2021
715539
Thứ năm ngày 31-12-2020
744525
Thứ tư ngày 30-12-2020
904209
Thứ ba ngày 29-12-2020
507288
Thứ hai ngày 28-12-2020
329362
Chủ nhật ngày 27-12-2020
866586
Thứ bảy ngày 26-12-2020
746906
Thứ sáu ngày 25-12-2020
231717
Thứ năm ngày 24-12-2020
489101