Sổ kết quả - Sổ kết quả miền Bắc 30 ngày

Sổ kết quả

ngày

Sổ kết quả Điện toán 123 – Tổng hợp kết quả xổ số ĐT 123

Thứ năm ngày 15-04-2021
918708
Thứ tư ngày 14-04-2021
460709
Thứ ba ngày 13-04-2021
316199
Thứ hai ngày 12-04-2021
050029
Chủ nhật ngày 11-04-2021
055939
Thứ bảy ngày 10-04-2021
687267
Thứ sáu ngày 09-04-2021
599598
Thứ năm ngày 08-04-2021
980857
Thứ tư ngày 07-04-2021
484633
Thứ ba ngày 06-04-2021
652372
Thứ hai ngày 05-04-2021
604375
Chủ nhật ngày 04-04-2021
939108
Thứ bảy ngày 03-04-2021
073576
Thứ sáu ngày 02-04-2021
863331
Thứ năm ngày 01-04-2021
260558
Thứ tư ngày 31-03-2021
849906
Thứ ba ngày 30-03-2021
542293
Thứ hai ngày 29-03-2021
271822
Chủ nhật ngày 28-03-2021
677809
Thứ bảy ngày 27-03-2021
821904
Thứ sáu ngày 26-03-2021
984247
Thứ năm ngày 25-03-2021
752956
Thứ tư ngày 24-03-2021
203020
Thứ ba ngày 23-03-2021
674925
Thứ hai ngày 22-03-2021
417994
Chủ nhật ngày 21-03-2021
500248
Thứ bảy ngày 20-03-2021
783189
Thứ sáu ngày 19-03-2021
808830
Thứ năm ngày 18-03-2021
541215
Thứ tư ngày 17-03-2021
882159