Bảng đặc biệt Xổ Số Truyền Thống năm 2020

NgàyTh1Th2Th3Th4Th5Th6Th7Th8Th9Th10Th11Th12
013290572130
027360479434
031914363107
045494944410
054572197615
061401226275
071495414973
087880422191
099157460347
102639696045
113365807696
129088019747
134124454232
143216451855
152671047417
167278200776
179757199817
1834706
1970921
2012850
2138897
2296449
2316875
24
25
26
27
2850940
2980389
3075712
3149715

Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.

-Bảng đặc biệt năm được hệ thống lấy tất cả giải đặc biệt trong tháng hiển thị trên 1 cột. Mỗi 1 cột sẽ tương ứng với 1 tháng trong năm đó, hàng ngang biểu thị ngày trong tháng đó. Chỉ vài cú click bạn đã có sẵn trong tay 1 bảng kết quả đặc biệt theo năm rất tiện lợi, xem mọi lúc mọi nơi trên mọi nền tảng thiết bị.

- Với ô mầu xanh biểu thị ngày thứ bẩy và chủ nhật. Khi bạn nhấp vào kết quả của 1 ngày nào đó trên bảng tự động kết quả đó sẽ được tô mầu nếu muốn tắt hãy bấm thêm 1 lần nữa.