Bảng đặc biệt Xổ Số Truyền Thống năm 2020

NgàyTh1Th2Th3Th4Th5Th6Th7Th8Th9Th10Th11Th12
01329057213004635
02736047943473787
03191436310738823
04549494441051223
05457219761552991
06140122627578854
07149541497387368
08788042219155060
09915746034795973
10263969604583549
11336580769629224
12908801974774951
13412445423273118
14321645185518915
15267104741718901
16727820077628322
17975719981752267
18347060661681489
19709219039885074
20128502220485736
21388973608955521
22964493764746024
23168753614436123
249160931578
253737654296
262314694135
272642233555
28509404598291159
29803898080528914
307571242902
314971598819

Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.

-Bảng đặc biệt năm được hệ thống lấy tất cả giải đặc biệt trong tháng hiển thị trên 1 cột. Mỗi 1 cột sẽ tương ứng với 1 tháng trong năm đó, hàng ngang biểu thị ngày trong tháng đó. Chỉ vài cú click bạn đã có sẵn trong tay 1 bảng kết quả đặc biệt theo năm rất tiện lợi, xem mọi lúc mọi nơi trên mọi nền tảng thiết bị.

- Với ô mầu xanh biểu thị ngày thứ bẩy và chủ nhật. Khi bạn nhấp vào kết quả của 1 ngày nào đó trên bảng tự động kết quả đó sẽ được tô mầu nếu muốn tắt hãy bấm thêm 1 lần nữa.